Annons

Sverige bryter mot tortyrförbudet

TVÅNGSVÅRD Patienter vittnar om förödmjukelser och bestraffningar. Inspektionerna av den slutna psykvården måste bli bättre, skriver Thomas Hammarberg, Europarådets människorättskommissionär och Anna Nilsson, Raoul Wallenberginstitutet.

Under strecket
Publicerad

Den svenska psykvården har förändrats. De gamla mentalsjukhusen har ersatts med öppenvårdsinsatser, den enskildes rättigheter har stärkts och vårdgivarens ansvar skärpts. Men det finns även en annan sida.

Personer som vårdats inom den slutna tvångsvården vittnar om förödmjukande bemötande av vårdpersonal, flitigt användande av tvångsåtgärder, tung medicinering under långa perioder och bristande tillgång till alternativa behandlingsmetoder som samtal och beteendeterapi.

Annons
Annons
Annons