Annons
X
Annons
X

Sverige bör underkänna valet i Egypten

Det är både farligt och felaktigt att utgå från att demokrati runt själva valproceduren är detsamma som en fungerande demokratisk ordning. Sveriges regering och opposition bör därför kraftfullt markera att valet i Egypten aldrig kan godkännas, skriver Martin Klepke, politisk redaktör Arbetet.

[object Object]
Egyptiska kvinnor som har röstat i Kairo. Foto: AMR NABIL/AP

BRÄNNPUNKT | EGYPTEN

Svenska debattörer måste inse att demokrati är ett relativt begrepp.
Martin Klepke

Det nu pågående egyptiska valet är varken legitimt eller demokratiskt. Det räcker inte med att alla får gå till valurnorna för att demokrati ska råda. Sveriges regering och opposition bör därför redan nu, innan det slutgiltiga valresultatet presenteras, sända en markering till Egypten genom att kraftfullt underkänna det egyptiska icke-valet.

I valet ska Egyptens invånare ta ställning till president Muhammad Mursis förslag om att i praktiken göra sig själv till envåldshärskare. Presidenten ska kunna underkänna förslag från det valda parlamentet och kunna agera som ensam utvald beslutsfattare.

Annons
X

Det som förvirrat svenska debattörer är att det egyptiska folket faktiskt får säga sin mening om förslaget. Och en vanlig uppfattning i Sverige är att i alla lägen försvara de allmänna valen och tro att det är demokrati.

Men det är både farligt och felaktigt att utgå från att demokrati runt själva valproceduren är detsamma som en fungerande demokratisk ordning. Vi måste alltså bli mer medvetna om de allmänna valens självklara begränsningar.

För det första behövs alltid en etisk/moralisk kodex om propositionsordningen, alltså vad man ska rösta om och hur det ska gå till.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ett ytterlighetsexempel på vanartig demokrati skulle i annat fall vara om majoriteten i allmänna val beslutar att fängsla alla i minoriteten och ta ifrån dem deras rättigheter. Eller ännu värre – att döda dem.

  I länder med en fungerande demokrati kan en sådan proportionsordning undvikas och ordningen runt extra viktiga omröstningar lösas genom en tydlig reglering i lagtexten, med krav på kvalificerad majoritet vid särskilt viktiga beslut, eller att viktiga beslut måste klubbad två gånger med mellanliggande val.

  När det gäller vilka förändringar som kan bli följden av allmänna val är dock förhållandena inte på långt när så glasklara, ens i västvärldens demokratier, som vi svenskar ofta tror.

  På det arbetsrättsliga området finns en rad exempel där demokratiskt valda regeringar infört lagstiftning som står i strid med FN:s deklarationer om de mänskliga rättigheterna, till exempel när det gäller barnarbete, rimlig lön att leva på etcetera.

  Detta trots att FN:s deklarationer ska fungera som en okränkbar bas för mänskliga rättigheter, och därmed borde vara en alldeles utmärkt etisk/moralisk kodex för demokratiska grundprinciper.

  Men det egyptiska valet går betydligt längre än så. Det ställer helt enkelt hela det demokratiska styrelseskicket under proposition.

  Vidare talar sociologer ofta om att tre friheter måste finnas för att demokrati ska anses råda. Det är yttrandefrihet, organisationsfrihet och valfrihet, alltså allmänna val. Stryps de två första friheterna kan man mycket väl genomföra allmänna val utan att komma i närheten av vad vi vanligtvis menar med demokrati.

  Så var det i forna Sovjetunionen där val faktiskt hölls och kallades demokratiska.

  Och det är samma ickedemokratiska styrelseskick – närmast en enpartistat – som Rysslands president Vladimir Putin nu är på god väg att återinföra genom att kraftigt inskränka på både yttrandefrihet och organisationsfrihet.

  Svenska debattörer måste inse att demokrati är ett relativt begrepp som för att fungera måste vila på en betydligt bredare grund än att det hålls allmänna val.

  I denna grund måste finnas en etisk/moralisk kodex om vad valen ska och inte ska handla om, gärna FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

  För att demokrati ska råda krävs också att de tre friheterna fungerar fullt ut.

  Egyptens president Mursi gör nu våld både på propositionsordningen och på grundläggande demokratiska normer när han driver igenom det egyptiska valet.

  Sveriges regering och opposition bör därför kraftfullt markera att valet aldrig kan godkännas eller på något sätt kallas demokratiskt, hur många valurnor som än ställs fram.

  MARTIN KLEPKE

  politisk redaktör Arbetet

  Annons
  Annons
  X

  Egyptiska kvinnor som har röstat i Kairo.

  Foto: AMR NABIL/AP Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X