Sverige bör ställa högre krav på Israel

En lång rad akademiker skriver i ett öppet brev om Gaza, att den svenska regeringen och svenskt näringsliv bör ta tydligare ställning mot Israels våld.

Under strecket
Publicerad

En palestinsk man letar efter sina tillhörigheter efter att hans bostad i Rafah, Gaza, förstörts i en israelisk attack.

Foto: HATEM ALI/AP
Annons

Vi som skriver under detta öppna brev är alla akademiker verksamma vid universitet och högskolor runt om i Sverige. Vi vill med detta uttalande ge vårt stöd till civilbefolkningen i Gaza och till våra palestinska universitetskollegor. Vi efterlyser att den svenska regeringen tydligt tar ställning mot det våld som den israeliska militären använder även mot oskyldiga palestinier. Likaså efterlyser vi att Sveriges regering ställer krav på långvarig vapenvila samt på att blockaden mot Gaza hävs.

Vi tror på en världsordning baserad på internationell rätt och på mänsklig värdighet. Vare sig Israels bosättningspolitik på Västbanken eller den israeliska och egyptiska isoleringen av Gaza är i enlighet med dessa grundläggande principer. Obestridligen tar sig den palestinska strävan efter självständighet även våldsamma och illegitima uttryck som drabbar israeler såväl som palestinier hårt. Vi är dock övertygade om att den grundläggande orsaken för denna situation är den israeliska ockupationspolitiken vilken inbegriper de växande bosättningarna, separationen mellan Västbanken och Gaza samt blockaden av Gaza. Det är denna fundamentala problematik som måste adresseras för att nå en varaktig fred.

Annons
Annons
Annons