X
Annons
X

”Sverige bör skydda hbt-personer som flytt”

Att vara homosexuell är i många länder förenat med hårda straff. Sverige bör bli ett föredöme där vi ser behovet av skydd för personer som flytt på grund av sexuell läggning. Det skriver de liberala debattörerna Maria Hölerman och Tina Acketoft.

Asylsökande som kommer till Sverige från länder där man på grund av sexuell läggning eller könsuttryck riskerar fängelse, tortyr och dödsstraff anger inte alltid just sin sexuella läggning som anledning till varför de söker asyl när de första gången träffar en handläggare på Migrationsverket.
Det är inte konstigt. Det är svårt nog att berätta, och frågor som inte ställs är det ännu svårare att svara på.

Flera uppmärksammade fall den senaste tiden har visat att just detta att den asylsökande inte i ett första läge kommit ut för svenska myndigheter och berättat om sitt innersta gjort att trovärdigheten i deras berättelser senare ifrågasätts och att bristen på trovärdighet medfört avslag på asylansökan.

Maria Hölerman och Tina Acketoft

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X