Annons
X
Annons
X

Sverige bör satsa på odlat kött

Att låta köttceller växa i en behållare i stället för i ett djur ger en både miljövänligare och hälsosammare produkt. Många känner olust över att maten förflyttas bort från naturen, men fördomar bör inte få stå i vägen, skriver forskarna Stellan Welin och Julie Gold.

I framtiden kan vi kanske välja odlat kött framför djurkött i affären.
I framtiden kan vi kanske välja odlat kött framför djurkött i affären. Foto: THOMAS WINJE ØIJORD/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | MAT

Enligt FAO-rapporten Livestocks long shadow från 2006 ansvarar dagens köttproduktion för 18 procent av de totala utsläppen av drivhusgaser, mer än vad transportsektorn gör. Enligt FAO beräknas den globala köttproduktionen fördubblas mellan 1999 och 2050, främst på grund av att högre inkomster medför ett mer västerländskt konsumtionsmönster.

Det finns ett alternativ till dagens köttproduktion, nämligen att direkt odla de celler som ska bli vårt kött. Detta är ännu på forskningsstadiet men det finns grupper, bland annat i Holland och på Chalmers i Göteborg, som arbetar med detta.

Tekniken kan kortfattat beskrivas på följande sätt. Man startar med lämpliga stamceller (vanligtvis muskelstamceller) från ett djur vars kött man vill framställa, som man kan få via en biopsi, låter dessa växa till stora mängder celler i en bioreaktor (en behållare med kontrollerad miljö, med input av näring och gaser).

Annons
X

Med lämplig näring och andra betingelser utvecklas stamcellerna till det man vill ha, nämligen muskelfibrer. Så småningom kan cellerna och muskelfibrerna ”skördas”. I dagsläget inriktas forskningen på att få fram muskelceller för att kunna göra någon form av köttfärs. Filéerna får komma senare.

Det är lång väg kvar att gå till storskalig produktion, men intressanta resultat finns redan nu. Det finns nu en muskelstamcellslinje från gris och man har i Holland framgångsrikt kunnat använda sig av blågröna alger för att mycket billigt och miljövänligt kunna framställa näring till cellerna i bioreaktorn.

I dagsläget inriktas forskningen på att få fram muskelceller för att kunna göra någon form av köttfärs. Filéerna får komma senare.
Stellan Welin och Julie Gold

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det har gjorts en livscykelanalys som jämför en uppskalad odling av kött i bioreaktor med konventionell köttproduktion. Resultatet har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Environmental Science & Technology och är mycket lovande – ur det odlade köttets synpunkt. Produktionen av 1 kilo kött i bioreaktor (uppfödda på material från blågröna alger) betyder 7-45 procent lägre energiåtgång, 78-96 procent lägre utsläpp av drivhusgaser, 99 procent mindre åtgång av areal och 82-96 procent lägre vattenåtgång jämfört med kött från konventionellt uppfödda djur, beroende på djurart.

  Det finns naturligtvis många osäkerhetsfaktorer i en livscykelanalys av en ännu inte färdig teknologi, men den allmänna slutsatsen är svår att förneka: det är möjligt att radikalt minska köttets miljöbelastning.

  Odling av kött reser inga etikproblem; dessa finns i stället inom den konventionella köttproduktionen. Det finns djur som lever bra liv, som får gå ute och beta men det är långt ifrån alla. Det finns inga möjligheter att tillgodose den stora ökningen av köttkonsumtionen, som FAO och andra ser framför sig, enbart med djur som lever ett ”naturligt” liv. På många områden i världen räcker marken helt enkelt inte till.

  Dagens köttproduktion är redan industrialiserad. Broilerkycklingar har avlats fram för att växa snabbt och billigt. De växer så fort att skjuter man upp slakten, så kan deras ben inte längre bära deras vikt. Odling av kött kan ge en mer hälsosam köttprodukt, eftersom man kan odla utan antibiotika, ha total kontroll över ämnen som tillförs odlingen (till exempel hormoner, tillväxtfaktorer, vitamin B-12), och kan kontrollera fetthalten och få ner denna till önskad nivå.

  Odling av kött i bioreaktor kan också frigöra mark för den vilda naturen, som i dag trängs undan av mänskliga aktiviteter. Den nya tekniken att odla kött i bioreaktor är mycket lovande.

  Var finns de största problemen för odlat kött? Utan tvekan när det gäller att övertyga allmänhet och politiker. Det är lätt att vid första anblick känna olust över att vår mat förflyttas ännu längre bort från naturen. Det är viktigt att inse att detta redan har skett och sker hela tiden. Att köttcellerna till vårt kött växer inne i en behållare i stället för i ett djur är ingen nackdel; tvärtom det ger miljömässiga fördelar och kan frigöra mark för annat. En del av denna mark bör kunna fyllas med ekologisk odling och fritt betande djur.

  Sverige bör satsa på utveckling av denna teknik som ett sätt att minska miljöbelastningen. Låt inte fördomar hindra en positiv utveckling.

  STELLAN WELIN

  professor bioteknik kultur samhälle, Linköpings universitet

  JULIE GOLD

  universitetslektor biologisk fysik, Chalmers Tekniska Högskola

  Annons
  Annons
  X

  I framtiden kan vi kanske välja odlat kött framför djurkött i affären.

  Foto: THOMAS WINJE ØIJORD/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X