Annons

Sverige bör satsa på ny kärnkraft

FRAMTIDENS ENERGI Sverige bör satsa på att delta i forskningen om den nya generationens kärnkraft som kan drivas med dagens kärnavfall. Det skriver professorer som ingår i Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott.

Under strecket
Publicerad

Utbyggnaden av världens kärnkraft accelererar. Nästa generation kärnreaktorer kan drivas med dagens avfall och vara i drift inom några decennier. Utan tillräckliga satsningar på kärnkraftsforskningen nu riskerar världen att bygga in sig in dagens kärnkraftsteknik längre än nödvändigt. Sveriges regering och riksdag har ett ansvar att ge kärnkraftsforskningen resurser att fortsätta den utveckling vi startade på 1950-talet.

Det är av stor vikt att förstå hur avgörande den energiforskning som sker idag är för utveck
lingen på energi
området om 20 år. Sveriges idag helt unika ställning som världens främsta CO
2
-fria elsamhälle vilar till stor del på den forskning och utveckling som ägde rum i Sverige inom kärnkraftsområdet redan på 1950-talet.

Annons
Annons
Annons