Annons

Sverige bör satsa mer bistånd på mödravård

Mödrahälsovården i världen är undermålig och det millenniemål som FN lyckats sämst med. Sverige har ett stort ansvar för att visa ledarskap i dessa frågor internationellt. White Ribbon Alliance lanserar därför i dag fem punkter för förbättrad mödrahälsovård i syfte att uppmana Sveriges politiker till handling.

Under strecket
Publicerad

I dag presenterar White Ribbon Alliance For Safe Motherhood i Sverige ett fempunktsprogram för hur Sverige konkret kan agera för att bidra till att förbättra mödrahälsovården i världen. Enligt FN:s femte millenniemål ska mödradödligheten minska med 75 procent till 2015 jämfört med nivån 1990. Detta är det millenniemål där FN nått minst framgång. Punkterna presenteras i dag 13/4 på en hearing i riksdagen om mödradödlighet, och vi vill uppmana svenska politiker att ta ansvar på alla politiska nivåer för att det femte FN-målet ska kunna uppnås.

I världen dör ungefär 350 000 kvinnor varje år av graviditets- och förlossningsrelaterade orsaker. Allvarliga förlossningsrelaterade skador drabbar årligen omkring 10-15 miljoner flickor och kvinnor. Därtill kommer fyra miljoner dödfödda barn och tre miljoner dödsfall bland nyfödda som avlider som en direkt följd av dålig mödrahälsa och undermålig förlossningsvård. Sammanlagt handlar det om minst 7,5 miljoner dödsfall per år, vilket kan ställas emot antalet som dör i aids, malaria och tuberkulos som sammantaget leder till ungefär 5 miljoner dödsfall årligen.

Annons
Annons
Annons