Annons
X
Annons
X

Sverige bör redovisa hur nätet övervakas

Svenska myndigheter svarar inte på eller förhalar frågor om hur de hanterar nätfriheten. Svenska folket vet därför inte hur informationsinsamlingen fungerar, vem som bedriver den, i vilken omfattning eller med vilka syften, skriver sex forskare och samhällsdebattörer.

BRÄNNPUNKT | ÖVERVAKNINGEN

Tankesmedjan Fores startar i dag ett upprop för att bidra till en genomlysning av frågan om hur det öppna samhället försvarar sig mot de hot det ställs inför. Med vilka verktyg det försvaret organiseras och i vilken omfattning dessa verktyg bör användas. Detta är en av vår samtids kanske viktigaste frågor, och vi som undertecknar detta upprop hoppas på bred uppslutning från såväl offentlig sektor, näringsliv som forskningsvärld.

Övervakningsskandalerna har duggat det tätt senaste året, inte minst kring läckorna om amerikanska säkerhetstjänsten NSA. Men även i Sverige har myndigheter visat allt större intresse för att få tillgång till den information om svenska medborgare som finns lagrade hos it- och telekomföretag. Nu senast har Säpo begärt att få direkt tillgång till telekombolagens register, utan möjlighet till granskning och värnande om medborgarnas integritet.

Frågan om övervakningen har också lett till både diplomatiska förvecklingar och prestigeförluster, inte bara för USA – utan för hela västvärlden. Det eventuella moraliska övertag som västvärlden haft mot diktaturer undermineras av avslöjanden om hemliga övervakningsprogram och missbruk av medborgarnas förtroende.

Annons
X

I Sverige har debatten ofta hamnat i en destruktiv konflikt, om övervakningens vara eller inte vara, vilket förminskat frågans vikt. Vi tror att den verkliga frågan handlar om hur det öppna samhället kan skyddas på ett sätt som är rimligt, proportionerligt och legitimt. Den svenska självbilden är att vårt samhällsbygge vilar på öppenhet och insyn, inte minst genom offentlighetsprincipen. Men den senaste tiden har den bilden av goda skäl börjat rämna.

Vi behöver diskutera den öppenhet som är nödvändig i en demokrati, i vilken utsträckning övervakning bör ske och med vilka medel. En absolut förutsättning för en sådan debatt är att vi har insyn i den övervakning som redan bedrivs. Om svenska folket inte vet det kan vi knappast debattera frågan.

Fores har under 2013 arbetat med att genom offentlighetsprincipen försöka få fram information om hur svenska myndigheter bevakar, kontrollerar och påverkar nätfriheten. Resultatet är tyvärr nedslående. Antingen svarar inte myndigheterna på våra frågor eller så förhalar de processen. Institutionella brister och problem i myndigheternas rutiner omöjliggör insyn. Följden är att svenska folket inte längre vet hur informationsinsamling fungerar, vem som bedriver den, i vilken omfattning eller med vilka syften den genomförs. Detta är ett problem för den svenska demokratin.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Situationen är orimlig. Om inte Sverige, tidigare en av världens mest öppna demokratier, kan redovisa vilka myndigheter som övervakar sina medborgare på nätet, vilket land kan det då? Här finns en mängd tillkortakommanden som hindrar myndigheter från att svara ens på enkla frågor om informationsinhämtning, beslutsordning och ansvar för ingripanden mot nätfriheten.

  Det handlar inte om de hjälpsamma och duktiga personer som arbetar på myndigheterna och som ofta kämpar för att hjälpa till när de får en förfrågan; problemet är institutionellt. Det är bristen på policyer och rutiner hos myndigheterna som omöjliggör insyn.

  Därför startar Fores ett upprop för att stödja transparens och öppenhet i det svenska samhället. På ett seminarium på torsdagen presenterar Fores arbetet med att granska svenska myndigheter och huruvida de samlar in uppgifter, granskar och inverkar på medborgarnas nätfrihet. Fores följer upp detta arbete med ett antal hearings där ansvariga generaldirektörer och politiker bjuds in att svara på frågor om bristen på öppenhet inom stat och myndigheter.

  Vi vill se en svensk insynsrapport för öppenhet för att svenska medborgare skall kunna avgöra om den makt som vi anförtror staten utövas på ett ansvarsfullt sätt och inom rimliga ramar. Vi ser det som ett första steg mot att Sverige ska bli världens mest öppna demokrati.

  JAKOP DALUNDE

  programchef Fores

  CAMILLA ÖBERG

  forskningsassistent Fores

  MÅRTEN SCHULTZ

  professor i civilrätt, Stockholms universitet

  MARCIN DE KAMINSKI

  doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet

  NINA WORMBS

  universitetslektor i teknikhistoria, KTH

  MARKUS BYLUND

  forskningsledare vid Swedish Institute of Computer Science

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X