”Sverige bör prioritera kunskapen om äldre”

Sveriges befolkning lever allt längre, vilket ställer nya krav på vård och omsorg. För att bättre kunna tillgodose behoven hos den växande generationen äldre behövs därför ett nationellt kunskapscentrum för vård och omsorg av äldre. Det skriver sex företrädare för Lunds universitet och Region Skåne.

Under strecket
Publicerad
Foto: Gorm Kallestad/TT
Annons

Hälso- och sjukvården och den kommunala omsorgen står inför en unik utmaning när Sveriges befolkning lever allt längre. En större grupp äldre närmar sig nu sina sista levnadsår med omfattande vårdbehov som följd. Utmaningen innebär också en fantastisk möjlighet att utveckla kunskap inom vård och omsorg som kan komma många framtida generationer till del.

Antalet vårdplatser i landet har minskat kraftigt de senaste decennierna. I dag är Sverige det land i EU som har minst antal vårdplatser per capita. År 1994 fanns det 5,2 vårdplatser per tusen invånare, i dag är motsvarande siffra 2,8. Parallellt har antalet platser i kommunal vård- och omsorg minskat från 120 000 personer i särskilt boende år 1990 till bara 80 000 personer i dag. Även antalet som får tillgång till hemtjänst har minskat rejält: från 270 000 år 1990 till 165 000 i dag. Denna minskning har skett samtidigt som allt fler människor har blivit allt äldre.

Annons
Annons
Annons