Annons

Sverige bör oftare delta vid FN-insatser

För att stärka FN:s förmåga som fredsbyggande aktör behöver Sverige och övriga EU-länder delta mer i insatser direkt under FN-flagg. Situationen i Syrien kommer att bli en möjlighet för Sverige att visa sitt stöd i handling, skriver Kerstin Lundgren (C).

Under strecket
Publicerad

Vi är många som under lång tid följt utvecklingen i Syrien med en allt starkare känsla av vanmakt. Rapporterna om avskyvärda övergrepp, tortyr och brott mot mänskliga rättigheter har varit och är alltjämt nedslående. Nu har en ytterst bräcklig vapenvila trätt ikraft efter intensiv diplomati av Förenta Nationernas sändebud Kofi Annan och en kritisk massa har nåtts för att skapa tillräckligt tryck på al-Assadregimen.

FN:s säkerhetsråd har i dagarna röstat igenom en resolution som innebär att en liten grupp fredsövervakare om 30 personer skall övervaka den bräckliga vapenvilan. På sin höjd kan nu sju svenska officerare komma att bidra till den första gruppen på plats. Det avgörs om de får frågan av FN och sedan svarar ja. Om så blir fallet är det naturligtvis positivt. Självklart bör Sverige hjälpa till när vi har möjlighet.

Annons
Annons
Annons