Annons

Sverige bör kriminalisera tortyr

FN:s tortyrkonvention föreskriver att tortyr definieras som ett brott. Men enligt svensk lag kan den som utövat tortyr endast bli dömd för grov misshandel eller olaga tvång. Regeringen bör snarast föreslå en moderniserad lagstiftning, skriver riksdagsledamot Jonas Sjöstedt (V).

Publicerad

Mer än någonsin rör sig människor mellan länder för att arbeta, studera eller söka asyl. Och Svenska företag investerar över hela världen. Det ställer nya krav på att Sveriges lagstiftning moderniseras i enlighet med folkrätten.

Den svenska lagstiftningen för brott som enligt folkrätten ska föranleda individuellt straffansvar är föråldrad. Den uppfyller inte de krav som ställs efter Sveriges ratificering av FN:s konvention mot tortyr och Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen.

Annons
Annons
Annons