Annons

Sverige bör inte på nytt leda Nordic Battle Group

Vi socialdemokrater utvecklar nu vår försvarspolitik. Vårt förslag innebär att vi anslår lika mycket pengar till försvaret som regeringen, men att vi gör andra prioriteringar. Framför allt satsar vi mer pengar på de militära förbanden för att trygga rekryteringen av bra kompetens till vårt gemensamma försvar, skriver Peter Hultqvist (S).

Under strecket
Publicerad

För Sverige, där en stor del av vår territorialgräns utgörs av hav, är det mycket angeläget med en ubåtsflotta av främsta internationella standard. I vårt budgetalternativ banar vi därför också vägen för extra pengar till att utveckla marin undervattensteknik så att Sverige även i framtiden kan ha u-båtar i världsklass.

Vi har också invändningar mot flera av de förslag som snart kommer att komma på riksdagens bord. Inom kort ska riksdagen ta ställning till om Sverige ska leda Nordic Battle Group, NBG, även 2014. Vi socialdemokrater är positiva till deltagande i NBG men säger nej till ett nytt svenskt huvudansvar eftersom vårt land redan tagit det vid två tillfällen. Regeringen har bundit sig hårt vid detta trots att stridsgruppen ännu inte någon gång använts i praktiken.

Annons
Annons
Annons