Annons

Sverige bör inte delta militärt i Libyen

Sverige bör lägga resurser på humanitära insatser för libyerna istället för militära. I nuläget är det alltför oklart vad den militära insatsen syftar till och hur långvarigt engagemanget kommer att bli. Sverige har heller inga eller mycket små möjligheter att påverka, skriver Björn Söder (SD).

Under strecket
Publicerad

Det tycks råda en bred enighet bland sju av riksdagens partier om deltagande i den militära interventionen i Libyen. I debatten, som varit strömlinjeformad, har det av någon anledning satts likhetstecken mellan FN-resolutionen och den militära insatsen. Initiativet är lovvärt men frågan är mycket mer komplicerad än vad många vill kännas vid.

Sverigedemokraternas inställning är att Sverige, under rådande omständigheter, inte bör delta i militära operationer i Libyen. Att resurser istället bör läggas på humanitära insatser, på plats, för att hjälpa de omkring 300 000 som flytt Libyen sedan oroligheterna inleddes.

Annons
Annons
Annons