Annons
X
Annons
X

Sverige bör inte delta militärt i Libyen

Sverige bör lägga resurser på humanitära insatser för libyerna istället för militära. I nuläget är det alltför oklart vad den militära insatsen syftar till och hur långvarigt engagemanget kommer att bli. Sverige har heller inga eller mycket små möjligheter att påverka, skriver Björn Söder (SD).

Det tycks råda en bred enighet bland sju av riksdagens partier om deltagande i den militära interventionen i Libyen. I debatten, som varit strömlinjeformad, har det av någon anledning satts likhetstecken mellan FN-resolutionen och den militära insatsen. Initiativet är lovvärt men frågan är mycket mer komplicerad än vad många vill kännas vid.

Sverigedemokraternas inställning är att Sverige, under rådande omständigheter, inte bör delta i militära operationer i Libyen. Att resurser istället bör läggas på humanitära insatser, på plats, för att hjälpa de omkring 300 000 som flytt Libyen sedan oroligheterna inleddes.

Om Sverige deltar så måste vi också ta ansvar för de konsekvenser som denna militära intervention kan få.
Björn Söder

Annons
X

Anledningarna är flera. Vad man egentligen vill uppnå med den militära insatsen är i dagsläget mycket oklart. Vi vet heller ingenting om insatsens tidsplan eller dess omfattning och eftersom vi inte är med och leder insatsen har vi inga eller mycket små möjligheter att påverka dess utformning. Frågan är också hur starkt FN-mandatet verkligen är. Många länder har redan uttalat sig fördömande om den militära operation som nu sker. De var inte detta de hade i åtanke när FN:s säkerhetsråd röstade igenom resolutionen. I USA har kritiken i kongressen varit hård mot Barack Obama som inte redovisat någon egentlig plan bakom den militära operationen vilket säkerligen bidragit till att USA nu snabbt lämnat ifrån sig huvudansvaret.

Vi Sverigedemokrater är inte principiellt avvisande till att delta i militära operationer utomlands förutsatt att det är tydliggjort vad gäller syfte och omfattning. Om Sverige deltar så måste vi också ta ansvar för de konsekvenser som denna militära intervention kan få. Det finns i Libyen ingen demokratirörelse som är redo för att ta över från Gaddafi. Libyen är ett klansamhälle och vad rebellerna verkligen vill se för utveckling, annat än att få bort Gaddafi, är det ingen som vet.

I dag är det ytterst oklart om syftet med luftangreppen är att få bort Gaddafi, hjälpa rebellerna eller enbart att skydda civilbefolkningen från direkta angrepp. Att många så tvärsäkert kan uttala sig för ett svenskt deltagande innan det ens var klart hur ledningen i operationen skulle se ut är smått häpnadsväckande. Det känns uppenbart att de andra partierna obetänksamt dragits med i någon slags revolutionär yra som nådde sin kulm när ingen av stormakterna la in sitt veto mot FN-resolutionen.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Att i detta skede verka för ett svenskt deltagande i Nato-ländernas militära insats är oansvarigt. Är vi beredda att ta ansvar för Libyens framtid? Vad gör vi om det visar sig att flygangreppen bidragit till en utdragen och blodig konflikt på marken? Vilket ansvar har vi för utvecklingen när Gaddafi väl försvinner?

  Vad som däremot står klart är att det föreligger ett stort behov för humanitära insatser. FN:s flyktingkommissariat, UNHCR, vädjar idag om hjälp för att bistå de hundratusentals människor som flytt från Libyen. Det är mot flyktingarna Sveriges resurser ska inriktas. Vi måste ställa så väl materiella som ekonomiska resurser till UNHCR:s förfogande. Stöd måste också erbjudas Tunisien, Egypten, Algeriet och Niger som erbjudit tiotusentals av människorna skydd.

  BJÖRN SÖDER (SD)

  partisekreterare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X