Annons

Sverige bör införa plattskatt

Sverige bör snarast byta ut det lapptäcksliknanade skattesystem vi idag har och istället införa plattskatt. Ett skattesystem ska vara förståligt och överblickbart, vilket det inte är idag. Det skriver de liberala debattörerna Camilla Lindberg och Jan Rejdnell.

Under strecket
Publicerad

Om vi ska behålla nuvarande skattesystem blir det inte lätt. I SKL:s långtidsutredning beräknas den genomsnittliga kommunala skattesatsen passera 50 procent omkring år 2040 (den högsta marginalskatten uppgår då till 75 procent) för att omkring år 2095 närma sig 70 procent (den högsta marginalskatten börjar då närma sig 100 procent).

Det är finansieringen av våra välfärdstjänster utifrån att samhället skall erbjuda dessa som kommer på skam. Detta för att upprätthålla dagens kvalitetsnivå. Det går inte fortsätta med nuvarande system och öka skatten i ett land som redan har ett av världens högsta skattetryck. Vi måste skapa en ny modell som fungerar i vårt nuvarande och framtida samhälle.

Annons
Annons
Annons