Annons
X
Annons
X

Sverige bör införa plattskatt

Sverige bör snarast byta ut det lapptäcksliknanade skattesystem vi idag har och istället införa plattskatt. Ett skattesystem ska vara förståligt och överblickbart, vilket det inte är idag. Det skriver de liberala debattörerna Camilla Lindberg och Jan Rejdnell.

Om vi ska behålla nuvarande skattesystem blir det inte lätt. I SKL:s långtidsutredning beräknas den genomsnittliga kommunala skattesatsen passera 50 procent omkring år 2040 (den högsta marginalskatten uppgår då till 75 procent) för att omkring år 2095 närma sig 70 procent (den högsta marginalskatten börjar då närma sig 100 procent).

Det är finansieringen av våra välfärdstjänster utifrån att samhället skall erbjuda dessa som kommer på skam. Detta för att upprätthålla dagens kvalitetsnivå. Det går inte fortsätta med nuvarande system och öka skatten i ett land som redan har ett av världens högsta skattetryck. Vi måste skapa en ny modell som fungerar i vårt nuvarande och framtida samhälle.

Vi måste få ett rättvisare och enklare skattesystem med införande av en platt skatt vilket leder till lägre kostnader för att ta in skatten. Tillämpat på svenska förhållanden kommer platt skatt leda till att skattesystemet förenklas avsevärt, det blir överblickbart och därtill att de flesta formerna av skatteplanering försvinner. Framförallt försvinner de stora och kostsamma transfereringssystemen. Onödig byråkrati och onödiga regler försvinner. Inkomstomvandling från arbete till kapital blir mindre intressant om skattesatserna är ungefär desamma. Platt skatt leder till sänkt marginalskatt för alla inkomsttagare och förutsätts stimulera till högre utbildning genom att progressiviteten i skattesystemet slopas.

Annons
X

Skattesystemet måste vara och upplevas rättvist av medborgarna. Ett nytt skattesystem måste därför vara överblickbart för varje medborgare. Skatten på arbete (inkomstskatt och socialavgifter) står i dag för cirka två tredjedelar av de totala skatteintäkterna och en tredjedel av BNP. Mycket små förändringar får därför stora effekter. Med ett omedelbart införande av platt skatt ökar beskattningen för dagens låg- och medelinkomsttagare jämfört med dagens skattesystem. Skatteuttaget och marginalskatten minskar däremot för höginkomsttagare. Beskattningens tyngdpunkt förflyttas bakåt i inkomstskalan med platt skatt.

Att försöka ändra på detta genom att gå den omvända vägen och sänka skatteskalan över hela linjen för att på så sätt få ”rättvisa” kostar för mycket. Då får man inte in tillräckligt med skatt för att klara den grundläggande välfärden. Därför föreslår vi som liberaler att man inför ett högre grundavdrag till nytta för alla med låga inkomster för att överbrygga och kompensera.

Till dem som inte har någon inkomst alls vill vi införa garantiersättning från staten – en slags motsvarighet till nya pensionssystemets garantipension. Med ett system med höga grundavdrag och garantiersättning för de som inte har någon inkomst alls garanteras en ekonomisk grundnivå för alla individer i samhället!

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Med detta nya system slipper vi kränkande individuella prövningar med socialbidrag andra typer av prövade bidrag. Individen får ett generellt skydd av samhället och ekonomisk möjlighet att klara sitt livsuppehälle. Det är individen som skall ordna sitt liv och inte som nu där man lagt över ansvaret på samhället. Det är upp till individen att hushålla med de ekonomiska stöd som samhället garanterar. Ordna bostad, mat, kläder och eget arbete.

  Det är viktigt att påpeka att den som tjänar dubbelt så mycket i ett plattskattesystem också betalar dubbelt så mycket i skatt. Kombinationen med platt skatt i kombination med en garantiersättning har bara vinnare, utom för alla byråkrater som administrerar bidragssystemen och utbetalningarna.

  9 av 27 EU-länder har reformerat sina skattesystem till att ha mer eller mindre inslag av platt skatt. Dock har inga av EU15-länderna infört platt skatt. Sverige bör nu gå i spetsen för ett modernt plattskattesystem.

  Med platt skatt menar vi idédebattörer att alla inkomster oavsett inkomstslag beskattas med en och samma skattesats. En uppsjö av undantagen och särregler slopas. Samma skattesats på den första som på den sista intjänade kronan.

  CAMILLA LINDBERG

  fd riksdagsledamot FP

  JAN REJDNELL

  grundare till Liberala Företagare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X