Sverige bör gå med i Nato

Ett svenskt medlemskap i Nato skulle förbättra både vårt säkerhetspolitiska inflytande och vår egen säkerhet. Det skriver Johan Forssell (M), riksdagsman och ledamot av försvarsutskottet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Sveriges förhållande till Nato har de senaste dagarna aktualiserats genom de amerikanska dokument som publicerats av Wikileaks. Nato är redan idag en viktig samarbetspartner till Sverige på flera sätt. Till exempel i Afghanistan och genom det mångåriga Partnerskapet för fred som vi deltar i tillsammans med många andra länder. En enig riksdag fattade 2009 beslut om en solidaritetsförklaring som innebär att vi nu bygger säkerhet tillsammans med andra och att vi inte skulle stå passiva om något nordiskt- eller EU-land skulle drabbas.

Mycket av den svenska Nato-diskussionen lever tyvärr kvar i föreställningen om vad Nato en gång var under det kalla krigets dagar. Tjugo år efter Sovjets fall är Nato idag en helt annorlunda organisation med betydligt fler medlemmar, inte minst flera tidigare Warszawapaktsländer. Även uppgifterna har förändrats och handlar idag i högre grad om att bygga fred och säkerhet tillsammans med andra länder.

Annons
Annons
Annons