Annons
X
Annons
X

”Sverige bör gå med i Nato”

Om Ryssland hotar Sverige kan vi inte räkna med någon hjälp från Nato eller USA. Ska Sverige kunna försvaras bör vi gå med i Nato. Mitt under Ukraina- krisen har USA gett detta tydliga besked till samtliga svenska riksdagspartier.

I dag finns det endast en realistisk säkerhetsaktör i Europa som kan förse er med en säkerhetsgaranti, säger USA:s Stockholmsambassadör Mark Brzezinski i sin argumentation för ett svenskt Natomedlemskap.
I dag finns det endast en realistisk säkerhetsaktör i Europa som kan förse er med en säkerhetsgaranti, säger USA:s Stockholmsambassadör Mark Brzezinski i sin argumentation för ett svenskt Natomedlemskap. Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT

Budskapet framfördes för en månad sedan till de åtta politiska partierna i regeringens försvarsberedning. SvD har fått tillgång till det dokument där USA:s linje slås fast.

**Beskedet från USA **ses av flera initierade källor som SvD talat med som en kalldusch. I Sverige har det nämligen länge funnits en svensk uppfattning om att vi skyddas av Natos försvarsgarantier trots att vi inte är med i Nato. Försvarsgarantin slås fast i Natos stadga, Atlantfördragets artikel 5 (”en för alla – alla för en”).

Under kalla kriget hade också supermakten USA en hemlig politik att bistå Sverige om vi då angreps eller hotades av Sovjet- unionen. Men inget av detta gäller längre, fick de svenska politikerna besked om.

Annons
X

– Jag måste vara uppriktig och säga att Sverige varken garan- teras skydd enligt Artikel 5, eller av något bilateralt säkerhetsavtal mellan våra bägge nationer, sade USA:s ambassadör Mark Brzezinski, enligt det åttasidiga dokumentet, den 27 mars.

– Ukraina hade närmare band med Nato än vad Sverige har, påpekade han också.

Sverige är i dag partnerland till Nato eftersom vi är med i Partnerskap för fred.

– Att vara med i Partnerskap för fred och den möjliga avskräckningseffekt det kan ha garanterar er inget skydd mot Ryssland, sade ambassadören.

Det amerikanska budskapet är att Nato är som ett försäkringsbolag. Ska vi få hjälp måste försäkringen tecknas i förväg. Orsaken till att USA framför detta budskap nu är Ukrainakrisen. Den har lett till att försvarsberedningen, som förbereder nästa års försvarsbeslut, fått förlängt mandat till den 15 maj.

Tiden används av beredningen för att hämta in information om det nya säkerhetspolitiska läget efter Rysslands annektering av Krim. I arbetet har flera länders ambassadörer besökt beredningen för att ge sitt lands syn på utvecklingen efter Rysslands annektering av Krim.

**Den 27 mars var **turen kommen till USA:s ambassadör i Sverige, Mark Brzezinski. USA har sedan länge sagt att Natos dörr står öppen för Sverige, men att detta är ett svenskt beslut. Från amerikansk sida har man alltsedan Natos grundande 1949 varit noga med att inte trycka på Sverige i Nato-frågan eftersom detta skulle kunna slå tillbaka.

**Men i ambassadör **Brzezinskis anförande till försvarsberedningen var tonen nu en annan:

– Rysslands militära agerande i Ukraina kommer helt säkert att få militära, ekonomiska och politiska effekter, slog ambassadören fast och framförde att det finns ”en del saker att överväga”. ”Hur ska Sverige möta dessa nya strategiska realiteter?”, frågade ambassadören.

– Det är inte realistiskt att ökade försvarsutgifter blir stora nog att fullt ut säkra Sveriges säkerhetsintressen. Enligt försvarsberedningens egna ord ska Sveriges försvar bygga på säkerhet tillsammans med andra. Frågan är med vem?, frågade ambassadören.

USA:s svar på det är entydigt: Nato. Men att komma med en ansökan först om Sverige är i fara, det räcker inte, enligt Mark Brzezinski.

– I dag finns det endast en realistisk säkerhetsaktör i Europa som kan förse er med en säkerhetsgaranti. Att vänta till sista minuten är ingen bra strategi. På samma sätt som det inte tjänar någonting till att köpa en försäkring till sitt hus när det redan står i brand – eller när grannens hus står i ljusan låga, slog ambassadören fast och tillade slutligen:

– Vi har alltid erkänt att frågan om Natomedlemskap är en fråga som helt och hållet avgörs av svenskarna. Det är ert beslut.
 

Annons
Annons
X

I dag finns det endast en realistisk säkerhetsaktör i Europa som kan förse er med en säkerhetsgaranti, säger USA:s Stockholmsambassadör Mark Brzezinski i sin argumentation för ett svenskt Natomedlemskap.

Foto: JONAS EKSTRÖMER / TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X