Sverige bör förbjuda utvinning av skiffergas

Skiffergas och dess utvinningsteknik fracking är ett globalt hot, även i Sverige. Vi bör göra som flera andra länder redan gjort, förbjuda detta sätt att utvinna gas. Det skriver företrädare för nätverket Heaven or sHell tillsammans med Greenpeace.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det pågår en tyst omdaning runt om på jorden. Denna omdaning startade i USA i början av 2000-talet och har smugit sig från land till land. Den har också kommit till Sverige, men vad det betyder för oss tycks vara obekant för de flesta. Skiffergas och dess utvinningsteknik fracking är ett globalt hot som sysselsätter vetenskapsmän, oljebolag, miljövänner och inte minst politiker.

Annons
Annons
Annons