”Sverige bör få EU att ställa tydliga krav på Kina”

Kinas ambitioner att växa ekonomiskt i världen är ett faktum, och kan varken önskas eller tvingas bort. Ett passivt och fragmenterat Europa riskerar att ge Kina ökat utrymme att långsiktigt påverka den globala ekonomin och politiska maktförhållanden. Här behöver Sverige prioritera europeisk enighet i relation till Kina, skriver flera debattörer.

Under strecket
Publicerad

Den kinesiska kampanjen kallas Sidenvägsinitiativet, eller ”the Belt and Road Initiative” och lanseras här via affischer i Kinas huvudstad Peking. Kinas handel växer snabbt och ambitionen är stora infrastrukturprojekt även i Europa, skriver artikelförfattarna.

Foto: Andy Wong/AP
Annons

Kinas ekonomiska och politiska framfart börjar tas på allvar i Sverige. Röster inom politik, näringsliv och akademi har under våren lyft fram många av de utmaningar vi står inför. Att situationen uppmärksammas är bra, men för att utarbeta en politik som motverkar riskerna och skapar förutsättningar för handel och investeringar krävs både långsiktiga prioriteringar och konkreta åtgärder.

För snart fem år sen lanserades det kinesiska Sidenvägsinitiativet, ”the Belt and Road Initiative” (BRI), ett jättelikt utvecklingsexperiment som sträcker sig över flertalet av världens kontinenter. Projektet utgörs av investeringar i bland annat infrastruktur såsom höghastighetståg, vägar och pipelines. Kina planerar att sätta flera hundra miljarder dollar i bruk för att främja handel och skapa världens största plattform för internationellt samarbete. Ett delmål är att saluföra Kinas auktoritära och statsstyrda modell som ett framgångsrecept för omvärlden.

Annons
Annons
Annons