Annons
X
Annons
X

Sverige bör bordlägga datalagringsdirektivet

Imorgon röstar riksdagen om datalagringsdirektivet. Att övervaka ett helt folks kommunikationer strider mot rättsstatens grundprinciper. Det minsta man kan kräva är att beslutet bordläggs, skriver Christian Engström och Camilla Lindberg.

I morgon (16/3) röstar riksdagen om att implementera EU:s datalagringsdirektiv och att införa lagring av data om alla svenskars alla telekommunikationer. Regeringen vill klubba beslutet innan EU:s utvärdering av detta direktiv blir offentlig, vilket ska ske den 23 mars. Av förhandsinformationen kan man ana att denna utvärdering kommer att bli mycket kritisk.

Alla ministrar och EU-kommissionärer vet redan att direktivet måste dras tillbaka eller omarbetas. Inte bara på grund av den väntade kritiska utvärderingen. Hela upplägget har visat sig vara fel.

Datalagringsdirektivet skulle se till att telefonbolag och internetoperatörer på EU:s inre marknad inte drabbas av olika kostnader beroende på vilket land i EU de har sin verksamhet i.

Annons
X

Denna målsättning har fullständigt havererat. Någon harmonisering av den inre marknaden har över huvud taget inte skett på detta område. I stället visar erfarenheterna att omfattning, tekniska förutsättningar, krav och kostnader skiljer sig avsevärt mellan olika stater som har infört direktivet.

Kostnaderna för datalagringen är så stora att mindre internetoperatörer har svårt att bära dem. Att de drabbas är extra tråkigt, eftersom det ofta är hos de små aktörerna som nytänkande och innovation sker.

Datalagringsdirektivet har även havererat juridiskt. I de EU-länder där det prövats av domstol, mot konstitutionella krav och medborgerliga rättigheter, har det underkänts.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Idén om att övervaka ett helt folks alla kommunikationer i stället för att bara övervaka individer som misstänks för brott strider mot rättsstatens grundläggande principer.

  Och inte ens när det gäller att bekämpa brottslighet och terrorism är teledatalagring någon speciellt bra idé. Det går redan i dag att få fram i princip alla data som krävs när ett brott har konstaterats. Dagens metoder är dessutom billigare och minst lika effektiva som allmän lagring av data om alla medborgares alla telefonsamtal, sms och e-postmeddelanden.

  Från de länder som redan har infört teledatalagring vet vi dessutom att det inte finns några tekniskt tillförlitliga eller rättssäkra metoder för lagring, åtkomst och användning av de gigantiska datamängder som det är fråga om.

  Något utbyte av data från teledatalagring sker i dag inte heller mellan EU:s medlemsstater, så ur det perspektivet är det svårt att belägga att det överhuvud taget finns ett behov av ett gemensamt EU-direktiv. Och om ett sådant utbyte planeras för framtiden, då bör vi säga nej – eftersom vi inte vill ha känsliga svenska persondata på drift i andra länder.

  Datalagringsdirektivet är ett hafsverk. Det vilar på felaktiga grunder. Teledatalagring har visat sig vara dyrare, mindre effektiv och mindre säker än många till en början trodde. Hela frågan lyftes till EU-nivå i onödan, av politiker som inte vågade ta inrikespolitisk strid för att rulla ut övervakningsstaten i sina respektive hemländer.

  Men regeringen tycks inte lyssna på argument i sak. Istället verkar det mer som om det hela har blivit en ny prestigefråga, en fråga om regeringsduglighet. Precis som det ännu öppna FRA-såret.

  Inte heller den ansvariga EU-kommissionären, Cecilia Malmström, kan rimligen få datalagringsdirektivet att gå ihop med sin personliga liberala politiska övertygelse. I stället faller hon till föga för andras påtryckningar, vilket får henne att framstå som svag.

  Nu är det upp till riksdagen. Det minsta man kan kräva är en minoritetsbordläggning, som skjuter upp beslutet ett år. Då kan de folkvalda i vart fall ta del av EU:s utvärdering och omtag i frågan. Att stressa fram ett ja i morgon vore direkt oseriöst.

  CHRISTIAN ENGSTRÖM

  ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet

  CAMILLA LINDBERG

  liberal samhällsdebattrör

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X