X
Annons
X

”Största miljöproblemet är rovdrift på resurser”

Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd bör användas till ett långsiktigt fredsinitiativ – att anpassa människans konsumtion av råvaror till de globala tillgångarna. Klarar vi inte att bromsa tillväxten så att ekosystemen bevaras går vi mot kaos. Det skriver debattören Stig-Olof Holm.

Odling av soja i Brasilien. Vi har främst genom jordbruk omvandlat cirka 75 procent av planetens produktiva landyta men det kommer inte att räcka, skriver artikelförfattaren.
Odling av soja i Brasilien. Vi har främst genom jordbruk omvandlat cirka 75 procent av planetens produktiva landyta men det kommer inte att räcka, skriver artikelförfattaren. Foto: Yasuoshi Chiba/AP (arkiv)

FN har genom åren gjort fredsinsatser i olika delar av världen, från år 1948 totalt 69 fredsbevarande operationer, till exempel på Cypern och i Kongo. Det har dock mest rört sig om ”brandkårsutryckningar” för att försöka stävja pågående konflikter. Rimligtvis bör FN även agera för att mer långsiktigt garantera freden i världen. Eftersom Sverige från och med den 1 januari innehar ordförandeposten i FN:s säkerhetsråd öppnas en möjlighet till ett sådant initiativ.

Odling av soja i Brasilien. Vi har främst genom jordbruk omvandlat cirka 75 procent av planetens produktiva landyta men det kommer inte att räcka, skriver artikelförfattaren.

Foto: Yasuoshi Chiba/AP (arkiv) Bild 1 av 2

Stig-Olof Holm

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X