X
Annons
X

Sverige beväpnar inte diktaturer

Anna Ek, Per Altenberg och Lars Ångström (28/3) kritiserar svensk export av pansarvärnsvapen till Saudiarabien. De skriver att tillstånd för denna export hade varit otänkbar för tio år sedan. Exakt hur diskussionen fördes 2001 vet jag inte, men kan notera att det positiva förhandsbesked som medgav exporten lämnades 2002, alltså för nio år sedan! Ett förhandsbesked innebär att ett företag kan påräkna tillstånd att offerera och exportera om inga väsentliga nya omständigheter tillkommer.

Att utförseln skedde först 2010 beror på att den här typen av affärer ofta drar ut på tiden. Så någon bred öppning av exporten till auktoritära regimer har inte skett. Det kan kanske vara värt att notera att ISP och Exportkontrollrådet parallellt med att vi kunde registrera utförseln av pansarvärnsvapnen, avvisade export av andra vapensystem till Saudiarabien.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X