Annons

”Sverige behöver ta ett grepp om hoten”

Lars Nicander
Lars Nicander Foto: Anders Wiklund/TT

För att kunna planera ett totalförsvar, krävs en gemensam bild av de hot som Sverige står inför. När planeringen nu ska återupptas, är det viktigt att Sverige inte fastnar i stuprörstänkande, skriver Lars Nicander, chef på Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier (CATS) vid Försvarshögskolan.

Under strecket
Publicerad

När statsmakterna nu beslutat om att totalförsvarsplaneringen ska återupptas efter att ha legat i träda de senaste tjugo åren har regeringen lämnat planeringsansvisningar för det civila försvaret så att de bland annat ska kunna kan koordineras med det militära försvarets behov och målbild. Frågan är dock vilka hot man ska planera emot och hur?

Det nya totalförsvaret 2.0 som ska byggas upp har dock helt andra förutsättningar än de som gällde för tjugo år sedan. I boken ”Kan Sverige försvaras och mot vad?” som släpptes nyss speglas en samlat och betydligt bredare palett av de utmaningar för försvaret och krisberedskapen än som vanligen förs fram. Frågorna lär också diskuteras vid Folk och försvars årliga konferens i Sälen om några veckor. En angripares (läs Ryssland) syfte är kanske inte längre att ockupera större delen av landet utan påverka beslutsfattande och få oss agera i linje med vad en angripande stat vill. Den nationella suveräniteten handlar alltså inte längre enbart om territorium.

Annons
Annons
Annons