Annons

Thomas Gür:Sverige behöver skärpa sig rejält

Publicerad

Vårt land har allvarliga problem som det måste få bukt med. En generation framöver kommer vi att behöva anslå stora resurser och vidta betydande mått och steg för att begränsa de skadliga följderna av ett utanförskap som kommer att omfatta en avsevärd del av vår befolkning.

Vi kommer att behöva allokera medel för att återupprätta statens kärnfunktioner, rättsväsendet, polisen och försvaret. Vi kommer att behöva förändra skolväsendet och öka läraryrkets attraktivitet för att ombesörja att utanförskapet inte ärvs i nästa generation. Likväl kommer vi ändå att ha stora grupper i samhället som inte kommer att komma ut i arbete, hur enkla jobb vi än skapar eller blir eventuellt framgångsrika i att subventionera.

Annons
Annons
Annons