Sverige behöver kärnkraften

KLIMATET OCH JOBBEN Att avfärda kärnkraftens roll som om ingenting hänt sedan folkomröstningen 1980 är inte ett ansvarsfullt sätt att närma sig de stora utmaningar som klimatfrågan innebär för svenska företag och jobb. Den synpunkten framför nu Svenskt Näringsliv, Pappers och LO i en gemensamt formulerad debattartikel.

Under strecket
Publicerad
Annons

Klimatfrågan ställer mänskligheten inför den största utmaningen i modern tid. ­Enligt FN:s klimatpanel kan utsläppen av växtshusgaser behöva minska med 85 procent fram till 2050, för att begränsa temperaturökningen och förhindra irreparabla och oöverblickbara skador.

Sveriges bidrag till de globala utsläppen är idag mindre än 2 promille och lär minska ytterligare i takt med att välstånd och energibehov stiger i snabbt växande utvecklingsländer som Kina och Indien. Ändå har Sverige en viktig roll att spela, inte minst i egenskap av EU-medlem, för att få till stånd en global överenskommelse om minskade utsläpp. Ensamma kan vi aldrig rädda klimatet.

Annons
Annons
Annons