Annons
X
Annons
X

”Sverige behöver införa talangvisum”

Kompetensförsörjningen är en av näringslivets svåraste frågor. För att klara konkurrensen måste både nya med­arbetare och fler inve­sterare få möjlighet att komma till Sverige, skriver Maria Rankka och Fredrik Sand, Stockholms Handelskammare.

(uppdaterad)
Trots att Stockholm har ett av världens mest framgångsrika tech-kluster utanför Silicon Valley kommer inte entreprenö­rerna hit, skriver författarna.

Trots att Stockholm har ett av världens mest framgångsrika tech-kluster utanför Silicon Valley kommer inte entreprenö­rerna hit, skriver författarna. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

DEBATT | REKRYTERING

Generellt har egen­företagare och investerare haft svårt att komma till Sverige.

Sverige borde ha som uttalad ambition att bli bäst i världen på att locka internationella topptalanger för arbete och före­tagande. Många länder har infört eller håller på att införa särskilda visum för talanger och investerare. Det borde vi också göra. Men i stället för att utveckla och avbyråkratisera reglerna för arbetskraftsinvandring diskuteras hur det gällande regelverket ska skärpas. Något som kommer att göra det svårare för företag att rekry­tera specialistkompetens, vilket i sin tur gör det svårare för kunskapsintensiva företag att växa och utveck­las i Sverige.

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad. En femtedel av svenskarna bor i Stockholm och här skapas nästan en tredjedel av allt värde som produceras i Sverige. Tillgång på välutbildad arbetskraft samt innovativa arbetsgivare är i dag nyckelfaktorer för framgång. Visum för arbetssökande, entreprenörer eller investerare – vi kan kalla dem talanger – skulle bli ett viktigt komplement till arbetskraftsinvandringsreformen från 2008.

Annons
X

Möjligheterna i en globaliserad ekonomi, där idéer och kunskap är hårdvaluta, kan gå oss förbi. Talangerna rör sig rör sig allt lättare och snabbare i världen – det ställer stora krav på företag och deras medarbetare.

Kompetensförsörjning är avgörande för svenska företag. Alltmer kunskapsintensiva verksamheter kräver högre kompetens. I rapporten IMD World Talent Report 2015 jämförs länders förmåga att locka talanger. I rapporten framgår att Sverige har tappat den topposition landet hade för bara några år sedan. I undersökningen 2011 rankades vi på andra plats. 2015 har Sverige tappat genomgående i undersökningen och slutar på elfte plats av 61 länder.

Det står därmed klart att reformen om arbetskraftsinvandring inte räcker. De nuvarande reglerna har en brist, då den sökande måste ha fått ett anställningserbjudande och söka arbetstillstånd från utlandet. Det passar inte på en internationell och avancerad arbetsmarknad.

Ett visum för entreprenörer eller arbetssökande ser människor som aktiva och de behöver därmed inte vänta på ett anställningserbjudande. De sökande skulle i många fall få en starkare ställning på arbetsmarknaden och på så sätt tar vi på allvar upp konkurrensen med storstäder i Europa, Asien eller USA.

Generellt har egenföretagare och investerare haft svårt att komma till Sverige. Antalet beviljade tillstånd har minskat de senaste fyra åren, från 617 år 2011 till 81 tillstånd för egenföretagare 2014. Trots att Stockholm har ett av världens mest framgångsrika tech-kluster utanför Silicon Valley kommer inte entreprenö­rerna hit. Här är två reformförslag som skulle stärka Sveriges position i jakten på talangerna.

1. Erbjud internationella topptalanger ett jobbsökarvisum i ett år. I Tyskland kan man söka arbete under sex månader om man har en utländsk universitetsexamen från ett erkänt lärosäte. Har man en examen på avancerad nivå från något av de 200 högst rankade universiteten i världen kan man söka arbete i Nederländerna under ett år.

2. Öppna Sverige för utländska egenföretagare och entreprenörer. Det kan göras genom att det införs ett investerarvisum för personer som söker sig till Sverige. Detta har redan införts i Storbritannien och Frankrike som har regler som möjliggör för investerare att komma till landet. Skapar man eller räddar mer än femtio franska jobb är man välkommen att stanna i tio år. Detsamma gäller för den som kan inve­stera cirka 93 miljoner kronor. De brittiska reglerna har fler detaljer och beror bland annat på om man kan investera över 650 000 kronor respektive cirka 2,2 miljoner kronor.

Dessa två förslag skulle troligtvis inte innebära ett stort antal sökande, men på ett avgörande sätt hjälpa matchningen och specialiseringen som behövs i en kunskapsintensiv ekonomi. Antalet anställda i de kunskapsintensiva tjänstebranscherna ökar i Sverige. I Stockholms län är ökningen dessutom dubbelt så stor som i övriga landet. Nästan hälften av de ­anställda i tjänstesektorn i Stockholms län arbetar i den kunskapsintensiva tjänstesektorn.

Kompetensförsörjningen är en av näringslivets svåraste frågor. För att klara att skapa nya innovativa företag måste både nya medarbetare och fler inve­sterare få möjlighet att komma till Sverige med sin kompetens och sitt kapital. Vi måste se till att vi har de mest välutvecklade reglerna för talangrekrytering i världen. Det är enda sättet att möta globaliseringen.

Maria Rankka

vd

Stockholms Handelskammare

Fredrik Sand

näringspolitisk expert

Stockholms Handelskammare

Maria Rankka och Fredrik Sand Foto: Orlando G Boström, Stephanie Wiegner

Annons

Trots att Stockholm har ett av världens mest framgångsrika tech-kluster utanför Silicon Valley kommer inte entreprenö­rerna hit, skriver författarna.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Maria Rankka och Fredrik Sand

Foto: Orlando G Boström, Stephanie Wiegner Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X