Annons

”Sverige behöver få fart på inflationen”

Nils Gottfries.
Nils Gottfries. Foto: Henrik Isaksson/TT, Privat

I en normal situation med positiv ränta så är högre löneökningar kostsamma för företagen. Men i den konstiga situation där vi nu befinner oss blir logiken den omvända – högre löneökningar ger flera vinster för företagen, skriver nationalekonom Nils Gottfries.

Under strecket
Publicerad

I en normal situation med positiv ränta så är högre löneökningar kostsamma för företagen på flera olika sätt. Men i den konstiga situation där vi nu befinner oss blir logiken den omvända. Med räntan nära noll och djup ekonomisk kris, så ger högre löneökningar flera vinster för företagen: de reala finansieringskostnaderna sjunker, efterfrågan ökar och konkurrenskraften förstärks.

Den reala räntan är skillnaden mellan räntan och inflationen och den har mycket stor betydelse för den makroekonomiska balansen. En hög realränta minskar lönsamheten för alla slags investeringar. Hög ränta ökar kostnaden för lån som skall finansiera nya maskiner och låg inflation innebär att priserna på det som man ska producera med de nya maskinerna förväntas bli lägre. Eftersom hyrorna tenderar att stiga i takt med inflationen så blir fastighetsinvesteringar också mindre lönsamma vid låg inflation, för en given ränta. Det är därför som det är så värdefullt för ett land att ha en egen riksbank som kan anpassa räntan – och därmed realräntan – beroende på den ekonomiska utvecklingen.

Annons
Annons
Annons