Annons
X
Annons
X

”Sverige behöver ett museum för migration”

Förutsättningarna för att etablera ett museum i Malmö med demokrati och migration som inriktning är de rätta på flera sätt. Det skriver politiker från olika partier som på tisdagen lämnar över en förstudie till kulturministern.

Malmö stad har på regeringens uppdrag utfört en förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum lokaliserat till Malmö. Nu lämnas studien över till Alice Bah Kuhnke.
Malmö stad har på regeringens uppdrag utfört en förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum lokaliserat till Malmö. Nu lämnas studien över till Alice Bah Kuhnke. Foto: Henrik Montgomery/TT

DEBATT | MUSEUM

Sverige är ett litet land i världen, men med stor öppenhet inför den. En världsomspännande arbetsmarknad, studier, adoption, äktenskap eller flykt från krig och förtryck gör att en stor del av jordens befolkning lever någon annanstans än där de en gång föddes. Många svenskar har sina rötter och sin historia utanför Sveriges gränser.

Sverige behöver ett nationellt museum som skildrar hur demokrati och migration påverkar nationalstater, samhällen och individer och ger upphov till mångfacetterade identiteter och kulturarv. Ett museum där många berättelser får rymmas och olika röster höras. Demokratin ska aldrig tas för given, historien visar hur bräcklig den kan vara. Men även i dag ser vi hur demokratiska grundvärden hotas och kränks, också i vårt land. Attentatet i Stockholm den 7 april var en attack mot vårt gemensamma demokratiska samhälle, som står för öppenhet, mångfald och tolerans.

Museer har historiskt sett använts för att sprida majoritetskulturen. Uppifrånperspektiv har präglat de utställda samlingarna och museer har fått fylla en uppfostrande funktion. Ett demokrati- och migrationsmuseum skulle representera och spegla den mångfald som Sverige består av. Det är också en viktig del av landets nya musei- och kulturarvspolitik. Kulturarvet är i ständig utveckling och alla ska ha rätt att vara med och utforma det.

Annons
X

Malmö stad har på regeringens uppdrag utfört en förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum lokaliserat till Malmö. Det finns i dag få nationella museer utanför Stockholm, Världskulturmuseet i Göteborg är ett exempel. Förutsättningarna för att etablera ett museum i just Malmö med demokrati och migration som inriktning är de rätta på flera sätt.

Malmö är och har länge varit både vägen in i landet och vägen ut. Utifrån det geografiska läget och den internationella prägeln har staden kallats både porten till Europa och till det samtida Sverige. Ingenstans i Sverige är den allt mer globaliserade världen så påtaglig som i Malmö med sina 174 nationaliteter. Med flera universitet och högskolor i Öresundsregionen finns här också en naturlig koppling till kvalificerad forskning, nationella och internationella forskningsmiljöer och nätverk relaterade till demokrati och migration.

Museet skulle rikta blicken framåt lika mycket som bakåt med arkiv, forskning och utställning. Material från utsatta grupper, såsom minoritetsgrupper, kvinnor, migranter, HBTQ och från de föreningar eller organisationer som har företrätt dem, skulle räddas och bevaras åt eftervärlden. Ett museum med fokus på demokrati och migration skulle lyfta upp Sveriges historiskt rika tradition med utveckling av demokratiska rörelser, från de tidiga kyrkliga, politiska och sociala folkrörelserna till dagens engagemang genom idéburna grupperingar för olika samhällsfrågor. Öppenheten mot omvärlden skulle skapas genom ett nära samarbete med civilsamhällets organisationer, den idéburna sektorn och dem som företräder urfolk och nationella minoriteter, såväl som folkrörelser och aktivistgrupper som arbetar med demokratifrågor. Det är själva grunden för museet.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Nu överlämnas förstudien till demokrati- och kulturministern. Nu är det upp till regeringen att besluta om Sverige behöver ett museum för demokrati och migration, i en tid där fler människor än någonsin befinner sig i rörelse i en globaliserad värld. Ett museum som representerar och speglar den mångfald som Sverige består av.

  I Malmö är vi redan övertygade.

  Frida Trollmyr (S)

  Sylvia Björk (S)

  Linda Dahlberg Wirje (M)

  Nils Karlsson (MP)

  Hanna Thomé (V)

  Olle Schmidt (L)

  Annons
  Annons
  X

  Malmö stad har på regeringens uppdrag utfört en förstudie om ett nationellt demokrati- och migrationsmuseum lokaliserat till Malmö. Nu lämnas studien över till Alice Bah Kuhnke.

  Foto: Henrik Montgomery/TT Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X