Annons

”Sverige behöver ett miljardprogram för el”

Foto: Tomas Oneborg

Energiöverenskommelsen bör uppgraderas så att den tar höjd för vad ett framtida konkurrenskraftigt Sverige verkligen behöver i form av elförsörjning. Det skriver Johan Svenningsson på energibolaget Uniper Sverige.

Under strecket
Publicerad
Foto: www.apeloga.se Bild 1 av 1

Det är 40 månader sedan energiöverenskommelsen slöts mellan fem av riksdagspartierna. Redan nu behövs en översyn av den energipolitiska inriktningen. Sverige står inför en enorm utmaning kopplad till landets framtida elförsörjning. Elbehovet beräknas öka med 40 procent jämfört med i dag. Att förlita sig på den pågående vindkraftutbyggnaden, import från grannländer och diverse lagringstekniker, kommer att leda rakt in i en smärtsam återvändsgränd.

Sverige ska ha noll nettoutsläpp av koldioxid år 2045. För att nå målet behöver hela samhället fossilsaneras. Industri- och transportsektorn står i dag för över hälften av utsläppen. Det behövs mycket mer el till fossilfria transporter, fossilfri stålproduktion, batterifabriker och datahallar. Och till fler invånare som är alltmer uppkopplade och digitaliserade.

Annons
Annons
Annons