Annons

”Sverige behöver en social bostadspolitik”

Markus Kallifatides skriver i en slutreplik att bostadssituationen idag i Sverige redan är en skadlig marknadsfundamentalism.
Markus Kallifatides skriver i en slutreplik att bostadssituationen idag i Sverige redan är en skadlig marknadsfundamentalism. Foto: Henrik Montgomery/TT
Under strecket
Publicerad

Det är med gott mod jag konstaterar att de socialdemokratiska kommunpolitikerna Emilia Bjuggren och Jan Valeskog välkomnar de flesta av Reformisternas förslag till ny bostadspolitik, som jag beskrev i min debattartikel ”Marknaden kommer inte lösa bostadsbristen”. Det är emellertid med förvåning jag läser professorna Anderssons och Jonungs genmäle, där de lyckats blanda samman sakpolitiska förslag från en svensk socialdemokratisk partiförening med samhällsordningen i en totalitär enpartidiktatur som försvann för trettio år sedan. Andersson och Jonung visar exceptionellt låg respekt för elementära fakta. De frammanar exempelvis bilden av att ”våra pensioner” skulle vara hotade av en lätt modifierad investeringsprofil hos AP-fonderna alldeles oaktat det faktum att AP-fonderna normalt sett inte finansierar några pensioner alls.

Näringslivsideologerna Karl Wennberg och Jörn Jörnmark går även de i hård polemik och menar att ”inget kunde vara mer felaktigt” än mitt påstående att ”Sverige under den moderna välfärdsstatens framväxt haft en mycket framgångsrik socialbostadspolitik”. De hävdar dessutom att jag skulle uppvisa ointresse att ta till mig grundläggande ekonomiska fakta. Det är uppenbart så att såväl firma Andersson/Jonung som Wennberg/Jörnmark visar ringa intresse för en seriös debatt om bostadspolitiken och för de kunskapsunderlag som ligger till grund för Reformisternas förslag.

Annons
Annons
Annons