Annons

”Sverige behöver en professur i judiska studier”

Bilden visar ett porträtt av Aaron Isaac, grundare av den judiska församlingen i Stockholm och den första juden som fick tillstånd att bosätta sig i Sverige utan att konvertera till den lutherska läran.
Bilden visar ett porträtt av Aaron Isaac, grundare av den judiska församlingen i Stockholm och den första juden som fick tillstånd att bosätta sig i Sverige utan att konvertera till den lutherska läran. Foto: Claudio Bresciani/TT

Vi måste kunna erbjuda en sammanhängande utbildning i judiska studier, från grundnivå till forskarutbildning, åtminstone på något lärosäte i Sverige. Därtill behövs särskilt avsatta medel för att etablera en professur inom judiska studier, skriver forskare vid Uppsala universitet.

Publicerad

Teologi och religionsvetenskap i Sverige, som tidigare har haft en tyngdpunkt på studier relaterade till kristendomen i protestantisk tradition, utvecklas nu gentemot en större mångfald av perspektiv och forskningsprofiler. Men vissa fält har ännu inga långsiktiga strukturer i den svenska universitetsvärlden. Judiska studier är ett interdisciplinärt forskningsområde som innefattar allt från judisk kultur, religion och historia i allmänhet. Detta är ett fält som expanderar alltmer på flertalet ledande universitet världen över, men som saknar en professur i Norden för närvarande. Som verksamma forskare vid Teologiska institutionen i Uppsala efterlyser vi politiska initiativ för att etablera judiska studier i Sverige som garant för akademisk internationalisering och en ökad mångfald av perspektiv.

År 2013 etablerades en professur i islamisk teologi och filosofi vid Teologiska institutionen vid Uppsala universitet. Från institutionens sida var ambitionen tydlig: studenter ska inte längre behöva åka utomlands för att få utbildning för att fungera som ledare eller lärare inom svenska muslimska organisationer. Dessutom är islamiska studier ett växande forskningsfält internationellt. Det var dags att dessa två faktorer även speglades vid Uppsala universitet. Islamisk teologi och filosofi kan ses som ett genomtänkt och väl fungerande exempel på hur en sådan här specialisering kan byggas upp. En liknande satsning bör göras på judiska studier.

Annons
Annons
Annons
Annons