Annons

Sverige behöver en ny ägarpolitik

FÖRLORAD DYNAMIK Det institutionella ägandet av de svenska börsföretagen har vuxit kraftigt på senare tid. Det kan leda till att dynamiken i näringslivet går förlorad. Överväg en privatisering av AP-fonderna och undanröj hotet att återinföra förmögenhetsskatten vid ett regeringsskifte, manar Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström.

Under strecket
Publicerad

Svenskt Näringslivs chef Urban Bäckström.

Foto: PONTUS LUNDAHL/SCANPIX

Organisationen av ägandet är centralt för välståndet i ett samhälle. Skötseln av ägarkapitalet syftar till att kanalisera resurser till de mest produktiva investeringarna och bidra till smartare arbetsmetoder, bättre reallöner och snabbare ekonomisk tillväxt.

Ett omfattande institutionellt ägande som är på väg att prägla förhållandena i vårt land kan eller bör inte fylla rollen som ”starka ägare”.

Annons
Annons
Annons