Annons

Sverige behöver en mer effektiv invandringspolitik

För att få integrationen att fungera bättre krävs en ny, evidensbaserad integrationspolitik. Lärdomar kan hämtas från Australien, skriver Li Jansson och Ulf Lindberg, Almega.

Under strecket
Publicerad

Att Sverigedemokraterna blir riksdagens tredje största parti är ett faktum. Det är en tydlig signal från väljarna att den rekordhöga invandringen är en situation som samtliga partier måste förhålla sig till. Men valresultatet handlar inte nödvändigtvis om att allt fler vill minska invandringens omfattning, utan speglar även en oro över hur integrationen fungerar. Den växande tjänstesektorn behöver både en flyktinginvandring och arbetskraftsinvandring.

I detta är det angeläget att ha en korrekt beskrivning av det aktuella läget avseende invandrares egenförsörjning. Sett till utlandsfödda personer i arbetsför ålder mellan 25 och 64 år har sysselsättningen aldrig varit högre. Även utomeuropeiskt födda har sett en kraftig ökning i arbete. Sysselsättningen bland personer födda i Sydamerika är rent av högre än bland inrikes födda: 71,1 procent jämfört med 67,5 procent bland inrikes födda. Antalet utomeuropeiskt födda chefer och vd:ar har därutöver fördubblats de senaste åren, vilket pekar på att integrationen förbättrats i flera dimensioner.

Annons
Annons
Annons