Sverige behöver 5 000 nya tolkar

Under strecket
Publicerad
Annons

Varför ska vi klä oss i päls när det finns tyg?
Namn,
Titel
I dag talas över hundra språk i Sverige. Detta ger tolken en nyckelposition. Årligen utförs över en miljon tolktimmar. Det kan vara allt ifrån tolkning i domstolen där en misshandlad invandrarkvinna kan föra fram sin berättelse, till tolken som är med på en förlossning och förmedlar information till en förstföderska.
Auktorisation kan idag fås i endast 34 språk. Över 5 000 personer arbetar idag som tolkar i Sverige, av dessa är bara drygt 800 auktoriserade av Kammarkollegiet.

Inom ett par år kommer det sannolikt att behövas dubbelt så många tolkar, d v s 10 000 tolkar totalt i landet.
De flesta bör självfallet vara auktoriserade. Idag finns exempelvis bara två auktoriserade tolkar i rumänska. I somaliska, som är ett stort invandrarspråk, finns bara sex auktoriserade tolkar. I dag är alla auktoriserade tolkar i de mest efterfrågade språken i princip garanterade full sysselsättning.

Annons
Annons
Annons