Annons
Ledare

Claes Arvidsson:Sverige är landet som är i olag

Juni 2020. Demonstrant utanför Folkhälsomyndigheten under den myndighetsgemensamma pressträffen om coronaviruset.
Juni 2020. Demonstrant utanför Folkhälsomyndigheten under den myndighetsgemensamma pressträffen om coronaviruset. Foto: Björn Lindahl

Bakom myten om Landet Lagom finns i själva verket en faiblesse för politiska äventyr. En dragning till att ta ut svängarna och ta risker.

Under strecket
Publicerad

Sverige brukar beskrivas som Landet Lagom, men bakom anspråkslösheten döljer sig snarare Bror Duktig. Till självbilden hör Sverige som föredöme för världen. För hur det ska vara. Det är den svenska exceptionalismen. Lagom är bäst. Lägg därtill den politiska viljan att ligga i modernitetens framkant. Båda delarna har format landet.

Det är inte någon tillfällighet att Sverige alltjämt sticker ut i World Values Survey i fråga om värderingar som fångar upp rationalitet och självförverkligande. I teoribildningen som ligger till grund för undersökningen är det just en sådan utvecklingsriktning som är eftersträvansvärd. En baksida för svensk del är ett slags kollektiv individualism med ett svagt civilt samhälle.

Annons
Annons
Annons