Sverige är extremt när det gäller aborter

Under strecket
Publicerad
Annons

Kristina Ljungros (RFSU) hävdar att Sverigedemokraterna genom förändrad abortlagstiftning vill inskränka kvinnans rätt till sin kropp (
Brännpunkt 29/4). Detta baserar hon på att Jimmie Åkesson i söndagens Agenda nämnde några av de brister som vi idag kan se i abortlagen. Att vi sverigedemokrater vill se en modernisering där hänsyn tas till såväl den gravida kvinnan som fostret är i Ljungros värld ett angrepp på kvinnors rättigheter.

Vad varken Ljungros eller jämställdhetsministern vill tala om är dagens situation. I stället för att problematisera att det årligen sker mellan 35 000 till 40 000 aborter i Sverige väljer de att se ingreppet endast som en rättighet för kvinnor där varje begränsning är kvinnofientlig. Men vi har redan idag en lag som begränsar möjligheten till fri abort. Så länge vi kan enas om att fri abort fram till födseln inte är moraliskt försvarbart handlar alltså frågan om vad som är en rimlig övre gräns.

Annons
Annons
Annons