X
Annons
X
Kommentar

Johan Wennström: ”Marknadsmoralen går före föräldraskapets moral”

Den liberale debattören Mattias Svensson och moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson har i varsin artikel kritiserat Johan Wennströms skeptiska hållning till surrogatmoderskap. Nu svarar Wennström på kritiken.

För den nyliberale debattören Mattias Svensson och den moderata riksdagsledamoten Maria Abrahamsson (SvD Kultur 1/5, 2/5) är surrogatmoderskap en enkel fråga. Inga moraliska problem existerar och det är inte nödvändigt att föra några djupare etiska resonemang.

Jag förvånas inte av att de tycker så. Med ledning av sociologen Hans L. Zetterbergs synsätt att olika samhällssfärer styrs av olika moraliska principer och att det kan uppstå en moralisk kollision när en sfärs logik överförs till en annan, beskrev jag (SvD Kultur 27/4) några etiska konflikter kring surrogatmoderskap som vissa i det politiska livet ser men andra inte.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X