Annons

Svenskt VFX-bolag står inför lönsam tillväxt

Bland kunderna finns tunga namn som Netflix, Disney och Facebook. Och en ny ledning har tillsatts, där alla har imponerande erfarenheter från underhållningsindustrin.

Nu genomför det svenska filmproduktionsbolaget Goodbye Kansas en emission om cirka 100 MSEK – och har potential att växa lönsamt.

Goodbye Kansas Group är ett globalt teknologidrivet visualiseringsbolag med fokus på Visuella Effekter (VFX), spel-trailers, Augmented Reality (AR) och Virtual Reality (VR).

Bland kunderna finns flera välrenommerade bolag: bland annat Netflix, Disney, Amazon Studios, Facebook, Sony, Marvel, DICE, Xbox och CBS.

Koncernens största verksamhet är Goodbye Kansas Studios, som gör avancerade digitala produktioner för underhållningsindustrin. Goodbye Kansas Studios har sett ett positivt trendskifte under det tredje kvartalet 2021 och har nu en väsentligt större pipeline av lönsamma VFX-projekt jämfört med motsvarande kvartal 2020.

Hello Kitty-spel förväntas lanseras nästa år

I Goodbye Kansas licensportfölj ingår bland annat ett avtal med japanska Sanrio som äger varumärket Hello Kitty – världens näst största mediafranchise. Under 2022 förväntas Goodbye Kansas att lansera ett platsbaserat mobilspel baserat på Hello Kitty, vilket har stor potential.

Goodbye Kansas har kommunicerat finansiella mål motsvarande en genomsnittlig årlig försäljningstillväxt om 20 %, samt en EBITDA-marginal som ska överstiga 20 % senast år 2024. Som ett led i att nå dessa mål har bolaget initierat ett kostnadsbesparingsprogram. Detta förväntas ge full effekt från och med år 2022, med en förväntad årlig besparing om 38 MSEK.

Ny vd med över 30 års erfarenhet

Goodbye Kansas har dessutom tillsatt en ny ledning där samtliga nytillträdda innehar imponerande erfarenheter från underhållningsindustrin. Exempelvis vd:n Peter Levin, som har varit aktiv inom spel- och medieindustrin i över 30 år och i VFX-industrin i över tio år. Där har han bland annat varit vd för EA Nordic och Pan Vision samt styrelsemedlem i ett flertal spelstudios, däribland DICE och Starbreeze.

Nu genomför Goodbye Kansas en fullt säkerställd emission om cirka 100 MSEK, och har med en ny ledning samt tydlig strategi på plats potential att växa lönsamt.

”Bjuder in till en attraktiv risk-reward”

– En viktig nyckel för bolaget att nå uppsatta mål är den nytillträdda ledningsgruppen, vilken vi anser har rätt bakgrunder och kompetenser. Till exempel vd Peter Levin, med värdefull erfarenhet från tidigare roller som vd på EA Nordics och som styrelsemedlem i DICE. Stigande försäljning i kombination med pågående kostnadsbesparingsprogram skapar dessutom bra förutsättningar för att Goodbye Kansas ska kunna uppvisa ett positivt EBITDA-resultat redan under nästa år, säger Analyst Groups ansvarige analytiker och fortsätter:

– Med hänsyn till befintliga möjligheter, samt pågående företrädesemission där bolagets Pre Money-värdering uppgår till enbart 40 MSEK, anser vi att rådande läge bjuder in till en attraktiv risk-reward i aktien.

Annons
Detta är en annons från AG Equity Research AB, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.