Annons
X
Annons
X

Kinesisk stororder på svenska solceller

I framtiden kommer det estetiska bli allt viktigare för den som har solceller på taket. Det menar det svenska solteknikföretaget Soltech, som nu har ingått ett samarbete värt runt 165 miljoner kronor om året med regeringen i den kinesiska provinsen Henan.

Hållbar energi
Foto: Soltech

För att marknaden för solceller ska nå sin verkliga potential, krävs det inte bara att panelerna producerar el och har rätt pris. De måste vara snygga också. Det menar det svenska solenergiföretaget Soltechs vd Frederic Telander, som precis tecknat en mångmiljonaffär i Kina.

– Framtidens solceller måste se bra ut. Vi märker hur viktigt det estetiska är, både hos privatpersoner och hos arkitekter och tekniska konsulter. I dag måste man nästan vara tekniknörd för att ha solceller hemma, säger Frederic Telander till SvD Näringsliv.

**Soltechs lösning **är ett resultat av forskning vid KTH i Stockholm. Genom att ersätta traditionella takpannor med transparenta takpannor skapar man möjlighet att placera tunna solceller eller solfångare under taket – i stället för på det, som dagens alternativ.

Annons
X

Men Soltechs affär i den kinesiska provinsen Henan, med 94 miljoner invånare, omfattar mer än bara transparenta takpannor. Lokalregeringen ska energieffektivisera alla sina egna fastigheter och har ingått ett samarbetsavtal med Soltechs delägda kinesiska dotterbolag ASRE om anläggningar med en total kapacitet på 100 MW den kommande femårsperioden, motsvarande ungefär lika mycket som en vindkraftspark med 50 kraftverk. Redan under 2016 ska anläggningar med en total kapacitet på 10 MW stå klara, är planen. En första anläggning på 285 KW är redan under konstruktion.

Fast någon ren försäljning av solenergianläggningar är det inte fråga om. Bolaget står självt för kapitalkostnaden och installation av anläggningarna – som kan vara allt från glasrutor som både isolerar och genererar elektricitet till tunna solceller på fasader och tak. Kunden åtar sig i andra ändan att betala för den el som anläggningen genererar, en affärsmodell som bland andra det amerikanska solenergiföretaget Solar City också använder sig av.

Enligt Soltechs beräkningar kommer affären med Henans lokalregering ge intäkter på 165 miljoner kronor om året, när all kapacitet är installerad.

– Det är en jätteviktig affär, det handlar om ett samarbete med den folkrikaste provinsen i Kina. Jag är imponerad över hur seriös och proaktiv man är i miljöfrågan här, säger Frederic Telander.

Soltech har som mål att ha 230 MW installerad och driftsatt kapacitet till 2019. Och enligt Frederic Telander är det inte osannolikt att tekniken blir en vanligare syn även i Sverige framöver.

– Ja det tror jag. Nu är ju jag part i målet, men som jag ser det råder det ingen tvekan om att den här typen av teknologi med integration av solenergi i befintliga byggnader på ett estetiskt tilltalande sätt, det är framtiden. Det är där tillväxten kommer att finnas.

Annons
Foto: Soltech Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X