Annons

LegionärernaSvenskt portalverk som ständigt väcker nya frågor

Bilder från ineterneringslägret i Ränneslätt. I mitten den baltiske strejkkommitténs ledare dr Eichfuss-Atvars tillsammans med den yngste och äldste av de baltiska internerna.
Bilder från ineterneringslägret i Ränneslätt. I mitten den baltiske strejkkommitténs ledare dr Eichfuss-Atvars tillsammans med den yngste och äldste av de baltiska internerna. Foto: Aftonbladet/IBL

Den första och största av dokumentärromaner fyller 50 år. I ”Legionärerna” skildrade PO Enquist en skamfläck i svensk historia – baltutlämningen. En perfekt bok för tider av ”fake news”, extrema politiska motsättningar, och kamp om tolkningen av verkligheten, skriver Torbjörn Elensky.

Under strecket
Publicerad

PO Enquist

Foto: Aftonbladet/IBL

Den typ av besvikelse du upplever beror på vilka förväntningar du har. När du läser en dokumentärroman, till exempel: hur mycket fiktion tål du i en sådan? Hur mycket filtrering och tolkning av fakta? Eller om du ville ha en mera renodlad roman: Varför inte hålla isär genrerna och skriva en ren fackbok, om det är det du vill – och sen fantisera ihop en roman. Spänningen mellan det dokumentära och det skönlitterära är återkommande i de senaste 50 årens litteratur. Likaså de olika typer av besvikelse läsare kan uppleva utifrån sina förväntningar på vad läsningen ska ge dem.

PO Enquists ”Legionärerna” är den första och ännu den största av dokumentärromaner. Den handlar om en skamlig del av vår historia: baltutlämningen, då Sverige den 25 januari 1946 lämnade över 146 balter, som sökt skydd i Sverige, till Sovjet. Det skedde trots att det fanns stora farhågor om deras öden – dödsstraff, Sibirien – och trots våldsamma protester, både från de själva och engagerade svenskar. Engagemanget för dessa balter, av vilka flera slagits på Tyskland sida för sina fosterländers oberoende, som de såg saken – men samtidigt alltså på den nazistiska, och dessutom förlorande, sidan i kriget – är en sorts grym spegling av den likgiltighet som de judiska flyktingarnas öde före och under kriget bemötes med.

Annons
Annons
Annons