Annons
X
Annons
X

Svenskt Näringsliv välkomnar slutsatser

Svenskt Näringsliv välkomnar flera av ägarutredningens slutsatser, men varnar för effekterna förslaget kan få för allmänhetens möjlighet till insyn.

STATENS BOLAGSFÖRVALTNING DEL 2: SVENSKT NÄRINGSLIV

Helst av allt vill Svenskt Näringsliv att flera statliga bolag och ”annan kommersiell verksamhet” säljs till privata aktörer. Men organisationen välkomnar ändå flera slutsatser i utredningen om den statliga bolagsförvaltningen. Bland annat är Svenskt Näringsliv, som företräder över 50 000 företag, kritiskt till att staten agerar som ägare på marknader där man själv står för reglerna.

Att stoppa in de statliga bolagen i separata holdingbolag, skriver organisationen, ”borde leda till en starkare separation av dessa två funktioner.” Samtidigt tror Svenskt Näringsliv värdeutvecklingen i statens bolag kan bli bättre om de får en större själv ständighet i det löpande arbetet, och därmed befrias från politiska nycker.

Å andra sidan är man tillsammans med flera andra remissinstanser bekymrad över vad förslaget innebär för möjligheten till insyn i den nya förvaltningen. Då aktiebolag inte omfattas av offentlighetsprincipen innebär en bolagisering av ägarförvaltningen att såväl allmänhet som media går miste om möjligheten att begära ut information.

Annons
X

”Det är fråga om förvaltning av statligt ägd egendom, alltså allas vår gemensamma egendom, vilket ställer större krav på öppenhet, insyn och kontroll än i privatägda bolag”, skriver Svenskt Näringsliv, och föreslår att utredarens förslag ska kompletteras med regler som slår vakt om allmänhetens möjlighet till insyn.


LÄS REMISSVARET HÄR (PDF) SN SOU 2012-14

** Nliv.se kommer i dag att publicera och kommentera flera remissvar gällande statens bolagsförvaltning. Det här är del 2.
Del 1 hittar du här.*

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X