Annons
X
Annons
X

Svenskt Näringsliv biter sig själv i svansen

Svenskt Näringsliv gör i dag ett utspel om att de vill sänka studiebidraget för bland andra humaniora-studenterna.

Arbetsgivarna med fleras hets mot humaniorautbildningarna har blivit allt vanligare. Men som vanligt bygger hetsen och förslagen på fördomar och felaktiga analyser.

Svenskt Näringsliv vill straffa studenter inom humaniora och konst genom att sänka studiemedlet för dem då dessa utbildningar inte leder till jobb.

Annons
X

Att straffa enskilda för att tidigare studenter inte etablerat sig på arbetsmarknaden är en orimlig tanke. Med samma logik skulle studenter som är kvinnor eller födda utanför Europa också få längre studiebidrag.

Tankevurpan Svenskt Näringsliv gör är att de antar att på samma sätt som civilingenjören vanligen får jobb som ingenjör så ska också filosofen få jobb som filosof och litteraturvetaren som litteraturvetare. Verkligheten är dock en annan och utvecklingen på arbetsmarknaden har nått längre än så. Det vore klädsamt om Svenskt Näringsliv som företräder många arbetsgivare på nämnda arbetsmarknad också insåg detta.

Humanistiska utbildningar gör studenterna anpassningsbara och flexibla, med breda kunskaper och ett kritiskt tänkande som passar inom många olika områden. Flera undersökningar visar på att just överförbara kunskaper är något som många arbetsgivare efterfrågar.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Arbetsmarknaden förändras och fler och fler tekniska lösningar och innovationer kräver fler perspektiv än det rent ingenjörsmässiga. Att tro att till exempel det globala IT-samhället och en sådan sak som smartphones enbart är en frukt av ingenjörer där inga humanistiska eller konstnärliga kunskaper spelat roll är pinsamt och provocerande för många.

  Framtidens jobb finns inte idag och det vore förödande att begränsa den högre utbildningen utifrån dagens erfarenheter, vi är i ständig utveckling och Sveriges högre utbildning måste kunna bidra till densamma.

  Enskilda studenter ska aldrig straffas för de utbildningsval de rättmätigt gör. Ansvaret vilar på högskolorna att tillhandahålla utbildningar av hög kvalitet som rustar studenterna för framtiden, med god forskningsanknytning och relevanta kopplingar till arbetslivet.

  Förslaget från Svenskt Näringsliv kommer bara att göra deras egna medlemmar en stor otjänst. Den framtida kompetensförsörjningen styrs inte på bästa sätt genom fördomsfulla regleringar. De biter bara sig själva i svansen.

  BEATRICE HÖGÅ

  ordförande Sveriges förenade studentkårer

  CAMILLA GEORGSSON

  tillträdande ordförande Sveriges förenade studentkårer

  Fortsätt diskussionen här korta.nu
  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X