Svenskt militärt bistånd till Baltikum

Hans Lindblad, om att vi främst kan erbjuda tillgång till svenskt luft-, sjö- och landterritorium.

Under strecket
Publicerad

JAS med amerikanska F 15 i Baltikum.

Foto: Yvonne Åsell
Annons

På senare tid diskuteras ibland om Sverige kan tänkas få bistånd från Nato om landet attackeras av Ryssland, trots att Sverige står utanför alliansen och dessutom raserat sitt försvar mer än något annat land. Det är en ny frågeställning. Under mina över 20 år som försvarspolitiker var min bild att Nato, och särskilt USA, bedömde Sverige som säkerhetspolitiskt intressant egentligen bara i relation till det oerhört högt prioriterade försvaret av Norge.

Svenskt område sågs som del i en större strategisk kontext.

Annons
Annons
Annons