Annons

Svenskt korståg kuvade det finska motståndet

Tavastehus slott, slutet av 1600-talet. Ur ”Suecia antiqua et hodierna”.
Tavastehus slott, slutet av 1600-talet. Ur ”Suecia antiqua et hodierna”.

Idag tar jag mig an en fråga om den svenska erövringen av Finland under medeltiden. Birger jarl sägs ha lett ett korståg för att utvidga de svenska territorierna i inlandet, närmare bestämt i Tavastland. Hur mycket är känt om detta krig?

Under strecket
Publicerad

Av allt att döma föregicks de strider frågeställaren undrar om av en tämligen fredlig expansion: finska stormän och bönder valde att associera sig med den svenska riksmakten på samma sätt som värmlänningar, smålänningar och hälsingar gjorde i 1200-talets Sverige.

Kungen och kyrkan blev kraftfulla och viktiga allierade för befolkningsgrupper som tidigare hade saknat starka härskare att knyta an till. Eftersom processen inledningsvis inte resulterade i väpnade sammanstötningar – såvitt vi vet – är uppgifterna i källorna sparsamma, men när finnarna gjorde uppror, eller när de svenska maktambitionerna kolliderade med de ryska, ökar genast våra kunskaper.

Annons
Annons
Annons