Annons

Svenskt bistånd ska göra skillnad för fattiga

Den pågående debatten om FN:s bristande transparens, styrning och uppföljning bekräftar de problem som regeringen har pekat på under lång tid. FN gör mycket gott, men är långt ifrån perfekt. Att biståndspengar inte används för avsedda ändamål eller når fram dit de ska är inte acceptabelt, skriver biståndsminister Hillevi Engström (M).

Publicerad

Regeringen välkomnar granskning av och debatt om Sveriges bistånd. Under året har det svenska biståndet granskats av OECD:s biståndskommitté DAC. Riksrevisionen beslutade nyligen att inleda en förstudie om hur det multilaterala biståndet hanteras på Utrikesdepartementet. Utvärderingar av detta slag synliggör brister och hjälper regeringen att peka på vad som behöver göras för att säkerställa att biståndet används på rätt sätt och leder till verkliga resultat i fattiga människors liv.

Regeringen är fullt medveten om de stora förändringsbehov som finns inom FN. Det är därför betydande steg har tagits i syfte att åstadkomma förbättringar. Före 2006 gjordes inga systematiska bedömningar av FN-organisationerna och uppföljningen av verksamheten var långt ifrån heltäckande. Detta trots att stora summor svenska skattemedel kanaliserades in i systemet.

Annons
Annons
Annons
Annons