Svenskt bistånd i EU-topp

Under strecket
Publicerad
Annons

Bryssel Sverige kommer år 2006 att vara det EU-land som i förhållande till storleken på landets ekonomi ger störst bistånd till fattiga länder. Danmark är det enda land i EU som skär ned stödet. Tillsammans kommer EU-länderna om tre år att ha höjt sitt bistånd från 0,34 procent till 0,44 procent av bruttonationalinkomsten, BNI. Det framgår av en rapport från EU-kommissionen, som medlemsstaternas biståndsministrar diskuterade på tisdagen. Därmed skulle ett löfte uppfyllas som EU gjorde till de fattiga länderna vid en FN-konferens i Monterey i Mexiko förra året. Då sattes målet att EU-länderna i genomsnitt skulle ge ett bistånd som motsvarade 0,39 procent av BNI, vilket innebär 358 miljarder kronor. Den svenska regeringen kommer på fredag att lägga fram ett förslag till ny biståndspolitik i riksdagen. tt

Annons
Annons
Annons