Annons
X
Annons
X
Ledare
Op ed

Svenskfödd får inte folkbokföra sig i Sverige

Ledare gästinlägg

OP-ED | MERIT WAGER

Helena är sedan fyra och ett halvt år bosatt i Sverige och lokalt anställd på Finlands ambassad. Men hon får inte folkbokföra sig här. Skatteverkets beslut att inte tillåta henne att folkbokföra sig har överklagats ända upp i förvaltningsdomstolen, där hon förlorade. Enligt det svenska rättsväsendet ”tillhör” hon ”en främmande makts beskickning” trots att hon är lokalt anställd och har för avsikt att bo här permanent.

För att göra det hela ännu mer absurt är Helena född i Sverige och har därför också ett svenskt personnummer. Men hon har bott i Finland sedan hon var två år gammal, och därför överförts till något som heter obefintlighetsregistret. Det gör att hennes personnummer inte fungerar. Och i Sverige måste man, som alla vet, uppge det överallt, ofta till och med för att komma fram i en telefonväxel.

**På Finlands **ambassad har andra lokalt anställda folkbokförts och kan leva normala liv i Sverige, medan Helena inte getts samma möjlighet. Hon ser det som att hon ”bestraffas” för att hon hade ordnat med sin anställning innan hon flyttade till Sverige. Hade hon flyttat hit utan att ha gjort det så hade hon blivit folkbokförd.

Annons
X

**I stället började **Helena arbeta dagen efter att hon anlände till Sverige, medan de andra lokalanställda vid ambassaden, som inte berättade att de hade fått en tjänst här, blev folkbokförda utan problem. Anger man att man är arbetslös går det alltså bra att folkbokföra sig.

Finlands ambassadör tillskrev i oktober 2013 Skatteverkets generaldirektör för att förhoppningsvis få en rättelse och en förklaring till varför en av hans anställda nekas folkbokföra sig. Han påpekade bland annat att Helena genom att hon nekas detta också förvägrats den rätt som alla EU-medborgare har – att rösta i lokalval och val till Europaparlamentet i det land där de är stadigvarande bosatta. Och att hon även förvägras rätten att ansöka om svenskt medborgarskap, vilket nordiska medborgare bosatta två år i Sverige har rätt att göra. Men när hon inte har fått folkbokföra sig här så har den så kallade hemvisttiden inte börjat löpa trots att hon varit här i över fyra år.

**Vidare framhåller **ambassadören i sitt brev till Skatteverket att rekryteringen av lokalt anställda till ambassaden alltid sker i Sverige, att Helena inte har rekryterats från Finland och inte heller åtnjuter immunitet eller andra diplomatiska privilegier. Det har snart gått fem månader sedan brevet skickades men något svar har inte kommit. Trots att en myndighet ska besvara frågor ”skyndsamt”.

Helena har bott och arbetat i Sverige utan personnummer i fyra och ett halvt år. Hon är beroende av sin sambo och hans personnummer i de flesta sammanhang där ett sådant behövs och hennes liv fortsätter att vara mer kringskuret än om hon jämförelsevis hade kommit hit som asylsökande. För Helena är det också mycket besvärligt att få det som Sverige garanterar inte bara asylsökande utan även så kallade papperslösa: sjukvård.

**Det kan inte **ha varit lagstiftarens mening att en finländsk medborgare ska behandlas på detta sätt. Att hon straffas för att hon ordnar sitt uppehälle innan hon flyttar till Sverige är beklagligt och knappast syftet med 5 § Folkbokföringslagen. Det torde vara något fel på hur lagen är skriven – eller hur den tillämpats just i detta fall, som ju skiljer sig från hur den tillämpats för andra lokalt anställda vid ambassaden – och ett undantag måste kunna göras. Hittills har ingen velat göra det. Eller ens besvara berättigade frågor från Finlands ambassadör i Sverige.

**Att det är olika **lagar som reglerar asylinvandrares respektive ambassadanställdas rättigheter är förstås ett logiskt faktum. Men inte borde det skilja så mycket mellan lagarna att en nordisk medborgare som är anställd i Sverige och försörjer sig själv, har sämre rättigheter än en asylsökande.

Merit Wager är förläggare och fri skribent. merit.wager@comhem.se

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X