Hela denna artikel är en annons

Svensken leder FN:s finansinitiativ

FN varnar för att vatten inom kort blir en bristvara om inte resurserna hanteras på ett mer hållbart sätt. Här är svensken som leder organisationens ansträngningar att göra finansmarknaden till en del av lösningen.

– Kommitténs uppgift är att arbeta fram riktlinjer för investerare angående hur man ska förhålla sig till olika sakfrågor som är kopplade till både klimat och vatten, säger Sasja Beslik.

Bild 1 av 1

– Kommitténs uppgift är att arbeta fram riktlinjer för investerare angående hur man ska förhålla sig till olika sakfrågor som är kopplade till både klimat och vatten, säger Sasja Beslik.

Bild 1 av 1
– Kommitténs uppgift är att arbeta fram riktlinjer för investerare angående hur man ska förhålla sig till olika sakfrågor som är kopplade till både klimat och vatten, säger Sasja Beslik.
– Kommitténs uppgift är att arbeta fram riktlinjer för investerare angående hur man ska förhålla sig till olika sakfrågor som är kopplade till både klimat och vatten, säger Sasja Beslik.

Om nuvarande trend fortgår kommer tillgången på vatten motsvara enbart 60 procent av efterfrågan 2030, enligt FN. De främsta orsakerna är befolkningstillväxt och ett ohållbart utnyttjande av grundvattenkällor. Nordafrika och arabiska halvön väntas drabbas värst, följt av länderna kring Afrikas horn och Indien.

Har omkring 200 medlemmar

Detta är en av frågorna som diskuteras i inom ramen för “Finansinitiativet” inom FN:s miljöprogram, Unep. Grunden till initiativet lades under tidigt 1990-tal, då en grupp banker identifierade ett behov att ta större hänsyn till miljöpåverkan i de egna verksamheterna.

I dag samlar initiativet omkring 200 medlemmar från kapitalförvaltare, försäkringsbolag och banker. Sasja Beslik, chef för ansvarsfulla investeringar på Nordea, leder den styrkommitté – eller “work stream” – som leder arbetet inom vattenfrågor.

– Kommitténs uppgift är att arbeta fram riktlinjer för investerare angående hur man ska förhålla sig till olika sakfrågor som är kopplade till både klimat och vatten, säger Sasja Beslik.

Tog brett grepp

Kommittén tog ett brett grepp om vattenfrågan 2007 med rapporten “Half Full or Half Empty”. Publikationen innehöll bland annat riktlinjer för hur finansiella institutioner bör förhålla sig till vattenrelaterade risker och möjligheter. Sedan dess har arbetet intensifieras genom en serie publikationer där vattenfrågan undersöks ur ett snävare branschperspektiv.

I den senaste rapporten, nummer tre i ordningen, sattes luppen över gruvindustrierna i flertalet länder; däribland Kanada. Landet antas ruva på världens tredje största oljereserv, men där råvaran i stor utsträckning är uppblandad med sand.

Utvinningen kräver mellan två och tre fat vatten per fat olja, där vattenresterna samlas i stora dammar, uppblandat med olja och kemikalier. Ur det perspektivet, konstaterade styrkommittén, är investeringar i den kanadensiska oljesanden förknippade med både fysiska och varumärkesmässiga risker.

I fråga om Brasilien studerades vattenrisker kopplade till utvinning av guld i anslutning till Amazonfloden. Här, fastslog kommittén, ligger riskerna bland annat i ett föränderligt och därmed oberäkneligt miljöregelverk.

– Den här informationen har vi sedan förmedlat till en massa investerare så att de kan använda den som guide när de gör sina bedömningar, säger Sasja Beslik, som menar att arbetet har ökat finansmarknadens förståelse för vattenfrågan.

Läs mer artiklar om Nordeas arbete med ansvarsfulla investeringar i Nordeas Fondmagasin.

Observera att en fonds historiska avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar kan både öka och minska till följd av marknadens utveckling och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Fullständig information om Nordeas fonder finner du i fondernas Faktablad och Informationsbroschyrer. Faktablad, Informationsbroschyrer, samt hel- och halvårsrapporter finns på nordea.se/fondinfosamt på Nordeas bankkontor.

Annons
Annons
Annons