X
Annons
X
Krönika

Mats Wickman: Svensken – en jänkare med tyska anor

När jag förra året såg nyheten om att Stockholm och New York skulle börja samarbeta i stadsbyggnadsfrågor hajade jag till. Varför gå över ån – eller snarare Atlanten – efter vatten?

Även om New York drivit nyskapande projekt som omgörningen av nedlagda järnvägen High Line till park, vore det för Stockholms del mer logiskt att ha kunskapsutbyte med någorlunda jämnstora och tillika nordeuropeiska Hamburg, som uppmärksammats för den omsorgsfulla och ekologiskt präglade renoveringen av ett hamnområde. Ett samarbete mellan den svenska och den tyska staden skulle återknyta till historien. Efter att Stockholm grundats 1252 kom en betydande del av befolkningen att utgöras av tyska köpmän och hantverkare. Det var tyskarna som införde en stadskultur i det medeltida Sverige. Uppemot 30 procent av våra ord, till exempel arbete, fönster och betala, är lånord från tyskan

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X