Annons

Svenske officeren på Krim: Det var hotfullt

Fyra gånger försökte observatörerna från OSSE ta sig in på Krim utan att lyckas. Den svenske officeren Thomas Möller var en av dem som gång på gång stoppades i vägspärrarna.

– Vi noterade otvetydiga ryska element i anslutning till vägspärrarna, säger han.

Under strecket
Publicerad

Överstelöjtnant Thomas Möller, nyligen hemkommen från Ukraina.

Foto: ANDERS WIKLUND/TT Bild 1 av 1

Överstelöjtnant Thomas Möller, nyligen hemkommen från Ukraina.

Foto: ANDERS WIKLUND/TT Bild 1 av 1
Överstelöjtnant Thomas Möller, nyligen hemkommen från Ukraina.
Överstelöjtnant Thomas Möller, nyligen hemkommen från Ukraina. Foto: ANDERS WIKLUND/TT

Det var den 4 mars som Ukraina begärde hjälp från OSSE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, med att observera ovanlig rysk militär närvaro på Krimhalvön. Begäran gjordes enligt den så kallade krishanteringsparagrafen i Wiendokumentet. Det är första gången sedan dokumentet undertecknades 1992 som den används. **

Annons
Annons
Annons