Annons

”Svenskarnas saltintag måste begränsas”

Foto: Leif R Jansson/TT

Sverige har tyvärr kommit på efterkälken i saltfrågan, som snarast bagatelliserats. Men dagens höga saltintag i befolkningen måste reduceras för folkhälsans skull, skriver professorerna Mattias Aurell och A Erik G Persson.

Under strecket
Publicerad

Det är anmärkningsvärt att inget görs i Sverige för att reducera salt i industriproducerad mat som faktiskt svarar för 80 procent av vårt alltför höga saltintag – i snitt dubbelt mot rekommenderat. Överskott av salt är en viktig orsaksfaktor till våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar hjärtinfarkt, kronisk hjärtsvikt och stroke. Inte minst FN har tagit stark ställning för att införa aktiva åtgärder mot salt för att få ner denna sjuklighet.

Nyligen har två artiklar publicerats i de mycket renommerade tidskrifterna New England Journal of Medicine (2019 381:201-203) och The National Academies of Sciences, Engineering and Medicine (2019) som ännu en gång betonar vikten av ett reducerat saltintag för vår kardiovaskulära hälsa.

Annons
Annons
Annons