”Svenskarnas saltintag måste begränsas”

Foto: Leif R Jansson/TT

Sverige har tyvärr kommit på efterkälken i saltfrågan, som snarast bagatelliserats. Men dagens höga saltintag i befolkningen måste reduceras för folkhälsans skull, skriver professorerna Mattias Aurell och A Erik G Persson.

Under strecket
Publicerad
Annons

Det är anmärkningsvärt att inget görs i Sverige för att reducera salt i industriproducerad mat som faktiskt svarar för 80 procent av vårt alltför höga saltintag – i snitt dubbelt mot rekommenderat. Överskott av salt är en viktig orsaksfaktor till våra vanligaste hjärt-kärlsjukdomar hjärtinfarkt, kronisk hjärtsvikt och stroke. Inte minst FN har tagit stark ställning för att införa aktiva åtgärder mot salt för att få ner denna sjuklighet.

Annons
Annons
Annons